Tag Archives: Thông điệp Phật đản

HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu: Thông bạch Đại lễ Phật đản 2645 – 2021

Guide banner

THÔNG BẠCH Đại Lễ PHẬT ĐẢN 2645 – 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni Kính thưa quý Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử, Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, kính vấn an chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni và toàn thể quý đồng hương đồng bào Phật …

Đọc thêm