Tag Archives: Tiểu Lục Thần

Tiểu Lục Thần Phong: Nghe dịu cả thân tâm

thien

Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vần đều, cái âm thanh như những giọt nước nhỏ vào hồ tâm thức. Từng giây trôi qua không nhanh không chậm, chẳng trước chẳng sau cũng chẳng có chặng giữa. Tiếng tích tắc báo hiệu cái thời khắc thế thôi, nó …

Đọc thêm