Tag Archives: Trần Kiêm Đoàn

Trần Kiêm Đoàn: Những thế hệ kế thừa

gdpthk

Những đứa Mỹ con” khác với những đứa con của Mỹ (Americanized kids VS American’s kids). Đó rất có thể là một dáng vẻ điển hình cho thế hệ thứ hai của người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Vỏ ta, lòng người; hay lá chuối xanh gói bánh dày …

Đọc thêm