Tâm Diệu: Giới thiệu sách Từ huyền thoại tới Tâm kinh của Nguyên Giác

Tu Huyen Thoai toi Tam Kinh bia 1

LỜI GIỚI THIỆU

 

Người ta thường cho rằng, khi con người có được hạnh phúc là đã thoát khỏi sự khổ đau. Nhưng khi có hạnh phúc, người ta lại quên mất bản tâm mình đang đắm chìm trong mê lầm và sự khổ đau lại xuất hiện. Phật giáo gọi cái đó là hạnh phúc thế gian, do duyên mà biểu hiện, hết duyên là biến diệt.

Do đó, để được tâm bình an thật sự thì điều quan trọng là chúng ta phải tự huấn luyện tâm. Một khi tâm vượt lên trên cả khổ đau và hạnh phúc, vượt ra ngoài cái đối đãi của thế gian như thiện và bất thiện hay có và không để không còn chấp giữ điều gì thì lúc đó chúng ta mới có được chân hạnh phúc và bình an thật sự. Đây chính là bản tánh của tâm. Bản tâm cũng được biết như là tâm thanh tịnh, tâm không dính mắc và cũng  chính là Niết Bàn. Niết Bàn là mục tiêu tột cùng của Phật pháp, là an lạc và giải thoát tận cùng của hành giả, không còn gì hơn nữa.

Tác phẩm “Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh” là cuốn sách tổng hợp các bài viết về Phật học, với các đề tài có tính cách thực tiễn, thực dụng mà sau khi đọc độc giả có thể nắm bắt và thực hành ngay trong khi đi đứng nằm ngồi.

Nội dung chủ yếu mà tác giả muốn nói rõ chính là bản chất cố tủy của Phật Giáo, đó là nhận rõ bản tâm (Original Mind) của mình, tức là Thấy Tánh. Thấy Tánh là thấy tâm nơi không một pháp nào dính vào, nhìn thấy tâm nơi chỗ rỗng rang tịch lặng, thấy sanh diệt huyễn hóa, thấy duyên khởi tánh không, thấy các pháp đều không hư, nhìn thấy tâm nơi khởi lên và biến diệt, nhìn thấy tâm vô tác, vô tướng… Thấy được tánh các pháp như thế, là giải thoát.

Như khi nhìn bọt nước, nhìn hạt sương mai, nhìn như cảnh huyễn, như mộng, huyễn, bào, ảnh.  Đó là pháp Thấy Tánh. Đức Phật bảo phải nhìn, không bảo chúng ta phải ngồi tu luyện công phu. Ai thấy tất cả các pháp cõi này như thế trọn ngày, tự nhiên, là không còn pháp nào dính vào tâm nữa, và tức khắc giải thoát vì không còn gì ràng buộc.

Trong sách tác giả nhắc nhiều lần đến nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, tức là nhóm kinh được chư tăng tụng hàng ngày trong những năm đầu Đức Phật hoằng pháp, có Kinh Bahiya Đức Phật dạy pháp khẩn cấp và ngắn gọn mà hễ thực hành miên mật là đưa đến giải thoát ngay trong đời, “khi nghe chỉ là cái được nghe, khi thấy chỉ là cái được thấy…” và lúc đó sẽ nhận ra không có ai đang nghe hay đang thấy. Thêm vào đó có Kinh Sn 5.10, trích lời Đức Phật dạy rằng “không sở hữu gì hết, không dính mắc gì hết” sẽ thoát được trận lũ lụt già chết. Tương tự như vậy nơi Kinh Kim Cang dạy rằng: “ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, tức là khi không còn chỗ nào để dính mắc, thì kỳ tâm, tức là tâm vô sanh hay Niết bàn Diệu tâm, mới hiển lộ.

Tác giả là một vị Cư sĩ đã ở Hoa Kỳ lâu năm, từng tu học với một số thiền sư tiền bối nổi tiếng trước 1975 như quý ngài Tịch Chiếu, Thường Chiếu, Thiền Tâm và Tài Quang. Cư sĩ Nguyên Giác không chỉ là một nhà học giả uyên thâm về Phật học mà còn là một hành giả thiền với nhiều kinh nghiệm tu tập. Ông đã xuất bản 12 cuốn sách về Thiền.

Tác phẩm “Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh ” là cuốn thứ 13, đã được phát hành trên mạng Amazon và bầy bán trên các kệ sách của Amazon ở Âu Châu, nay xin được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Các chữ viết tắt trong sách này dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, độc giả có thể tìm đọc ở Thư Viện Hoa Sen với các kinh: DN là Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya), MN là Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya), SN là Tương Ưng Bộ Kinh(Samyutta Nikaya), AN là Tăng Chi Bộ Kinh(Anguttara Nikaya), Sn là Kinh Tập (Suttanipata) trong Tiểu Bộ Kinh, Ud là Kinh Phật Tự Thuyết (Udana), và SA là Tạp A Hàm.

Trân trọng kính giới thiệu.
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundaton | Tâm Diệu

Mục Lục

Lời Giới Thiệu
Bồ Đề Đạt Ma: Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh
Lắng nghe bờ bên kia
Vô Tướng Tam Muội
Từ Nhà Sư Chí Hiên Tới Nhà Thơ Nguyễn Du
Thành Tựu Niết Bàn
Đọc “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật”
Ngừa hoạnh tử, tăng thọ, niệm tử
Suy Nghĩ Về Ngài Tuệ Trung Thượng Sỹ
Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương
Niệm, Vô Niệm, Thoại Đầu Và Huệ Khả
Thấy Biết Như Thật Và Thấy Tánh
Mùa đại dịch: hộ trì sáu phương
Phật Tử Đối Trị Dịch Bệnh
Bài Pháp Khẩn Cấp: Bahiya Sutta
Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn
Hai Phong Cách Thiền Chánh Niệm
Chìa Khóa Vào Thiền
Tưởng Nhớ Sư Ông Nhẫn Tế

THƠ

Thêm một ngày, học vô cùng
Mừng Anh Ngọc Tám Mươi
Đọc sách Thầy Phước An, xin ghi lại vài ý thơ
Dòng thơ tiễn bạn

Download Sách – file PDF

Xem thêm

tu huyen thoai toi tam kinh

Đào Văn Bình: Đọc sách Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh của Nguyên Giác

Tôi đã giới thiệu khá nhiều sách Phật của Cư Sĩ Nguyên Giác như: Thiền Tập Trong Đời Thường, Thiền Tông Qua Bờ Kia, Kinh Nhật …

phat dien pho thong

Nguyên Giác: Đọc “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật”

Ấn phẩm “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật” (DVTGP) là tuyển tập …

tinh thuc

Nguyên Giác: Tỉnh thức với tâm không biết

Chủ đề bài này là nói về tỉnh thức với tâm không biết. Như thế, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.