The 17thGyalwang Karmapa | Đạo Sinh dịch Việt: Khi từ bi có mặt

Gyalwang Karmapa

The 17thGyalwang Karmapa
Đạo Sinh dịch Việt: Khi Từ Bi Có Mặt
When compassion is present

“Khi từ bi có mặt, chúng ta không bỏ qua nỗi đau của người khác được. Đúng ra là chúng ta có một ý thức cần phải chấm dứt nỗi đau đó càng sớm càng tốt, giống như lửa đang đốt dưới chân quý vị vậy. Quý vị không sợ hãi cũng không chần chừ, mà sẵn sàng cưu mang khổ đau của người khác, của loài vật, và ngay cả chính hành tinh này. Đây là điều tôi gọi là loại vô úy chân chính, là tinh thần vô úy của bậc trượng phu thực thụ.”

The 17th Gyalwang Karmapa | Đạo Sinh dịch Việt

When compassion is present, we do not overlook others’ pain. Rather, there is a sense of urgency to end that pain, as if a fire has just been lit underneath you. You have no fear and no hesitation in taking on the suffering of other people, animals, and even the planet itself. This is what I would call the right kind of fearlessness. This is the fearlessness of true heroes.

The 17th Gyalwang Karmapa | Source: “The Heart Is Noble: Changing the World from the Inside Out”

Xem thêm

lotus

Lê Mạnh Thát | Translated and annotated by Đạo Sinh: Life of The Zen Master

ZEN MASTER CHÂN ĐẠO CHÁNH THỐNG By LÊ MẠNH THÁT Translated and annotated by ÐẠO …

The Than

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 3: Phân biệt giới [Phần 8]

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt …

dao phat

Đạo Sinh: Đức Phật trong chúng ta

Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.