Browsing: Mỹ thuật – Kiến trúc

Chùa Dâu nằm trong thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà…