Yosa Buson | Pháp Hoan dịch: 5 bài Haiku

  1. tho phap hoan

5 bài Haiku
của Yosa Buson (与謝 蕪村, Dữ Tạ Vu Thôn)
Pháp Hoan dịch

 

Haiku (105)
Thư pháp ngỗng hoang
lấy trăng làm triện
và trời làm toan.
*
Haiku (106)
Lá liễu rụng đầy
lòng suối khô cạn
đá nằm đó đây.
*
Haiku (107)
Đột ngột mưa rào
một bầy sẻ nhỏ
bám nhành cỏ cao.
*
Haiku (108)
Dòng chảy mùa xuân
thiếu nữ lội nước
bùn vương chân trần.
*
Haiku (109)
Kêu lên ba lần
tiếng con nai nhỏ
và rồi lặng thinh.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson,
& Issa. Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Yosa Buson (Dữ Tạ Vu Thôn, 与謝 蕪村).

Xem thêm

phong canh 2

Natsume Sōseki | Pháp Hoan dịch Việt: 10 bài Haiku (552-561)

10 bài Haiku (552-561) của Natsume Sōseki (夏目 漱石; Hạ Mục Thấu Thạch) Trong bóng …

li xiaoming

Pháp Hoan: 5 bài haiku với quý ngữ là cánh bướm mùa xuân

Ôi cánh bướm nhiệm mầu có khi nào nằm mộng em thấy mình là sâu? …

hoa 2

Saigyō Hōshi | Pháp Hoan dịch Việt: 45 bài Waka

45 bài Waka của Saigyō Hōshi (Tây Hành Pháp Sư, 西行法師, 1118-1190). Khi giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published.