Yosa Buson | Pháp Hoan dịch: 5 bài Haiku

  1. tho phap hoan

5 bài Haiku
của Yosa Buson (与謝 蕪村, Dữ Tạ Vu Thôn)
Pháp Hoan dịch

 

Haiku (105)
Thư pháp ngỗng hoang
lấy trăng làm triện
và trời làm toan.
*
Haiku (106)
Lá liễu rụng đầy
lòng suối khô cạn
đá nằm đó đây.
*
Haiku (107)
Đột ngột mưa rào
một bầy sẻ nhỏ
bám nhành cỏ cao.
*
Haiku (108)
Dòng chảy mùa xuân
thiếu nữ lội nước
bùn vương chân trần.
*
Haiku (109)
Kêu lên ba lần
tiếng con nai nhỏ
và rồi lặng thinh.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson,
& Issa. Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Yosa Buson (Dữ Tạ Vu Thôn, 与謝 蕪村).

Xem thêm

verse

Phan Quỳnh Trâm: Thế nào thì gọi là thơ

Có lẽ thời điểm những câu “không phải thơ” xuất hiện nhiều nhất trong lịch …

On Tri Thu

Đại Lãn: Vài nét về những bài thơ của Hòa thượng Thích Trí Thủ

Qua sự nghiệp trước tác và dịch thuật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, thì …