BBT

Thích Nguyên Siêu: Vị cha tinh thần của thế hệ trẻ, Thanh niên Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử

thay Thien Minh 1

Sau khi nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thượng đã hết lòng chăm lo giới trẻ. Một mặt soạn thảo kế hoạch để thành lập Gia Ðình Phật Tử ở những miền chưa hội đủ điều kiện để tổ chức. Mặt khác lên chương trình …

Đọc thêm

Pháp Hiền cư sỹ: Học thuyết về nghiệp của Thế Thân và hệ thống lý thuyết chuẩn mở rộng lý tính của N. Chomsky

the than 2

HỌC THUYẾT VỀ NGHIỆP CỦA THẾ THÂN VÀ HỆ THỐNG LÝ THUYẾT CHUẨN MỞ RỘNG LÝ TÍNH[1] CỦA N. CHOMSKY   Sống và hoạt động đời sống u mặc của mình trong lộ trình trạch diệt, chư Phật hay chư đệ tử của mình tùy theo chu cảnh của vũ trụ …

Đọc thêm

Nguyễn Ước: Các ngành triết học

triet hoc

Cho tới ngang đây, chắc chắn vì muốn bám sát hai tiếng “đại cương” nên nội dung của cuốn sách này có tính chọn lọc. Trong khi nhìn một số chủ đề chính trong triết học, người biên soạn không có chủ ý trình bày đầy đủ chi tiết bề …

Đọc thêm

Vĩnh Hảo: Bất động Trí Quang

On TriQuang

TRÍ bất hữu-vô, bi nguyện rộng QUANG phi sinh-diệt, trùm thái-không Hành vô-hành hạnh tâm vô-trước TRÍ HẢI thậm thâm chiếu vô cùng. Thị-hiện ta-bà khua trống Pháp Phụ-chánh tồi-tà gióng chuông Tâm Bạt vía ma quân lừng thiên cổ Văn bút nhà thiền rạng viên-âm. Một thoáng canh tàn …

Đọc thêm

Doãn Tư Liên: Niềm tin

ban tay

Hai chữ “niềm tin” nghe tưởng chừng xa xôi, mơ hồ, và có khi còn bị gọi là mê tín nữa, nếu niềm tin ấy nằm ngoài các tôn giáo như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo… Thế nhưng, nhìn ngắm kỹ nó, niềm tin lại rất gần và …

Đọc thêm

Bùi Giáng: Đi vào cõi thơ Tuệ Sỹ

thay tue sy

Tuệ Sỹ là một vị sư. Ông viết văn nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u … Một bữa …

Đọc thêm