monk scorpion

Bắc Phong: Chuyện Nhà Sư và Con Bò Cạp

Hai nhà sư khất thực
Sau khi thọ trai xong
Cả hai đem bình bát
Ra rửa ở bờ sông

Họ thấy con bò cạp
Sắp chết đuối giữa dòng
Một vị liền vớt nó
Đem lên bờ an toàn

Lúc mang bò cạp thả
Sư bị chích vào tay
Tự trách không cẩn thận
Mới ra cớ sự này

Sau đó sư vốc nước
Rửa tiếp bát của mình
Lại thấy con bò cạp
Ở dưới nước vẫy vùng

Vẫn lấy tay vớt nó
Bò cạp lại chích sư
Nhà sư kia bất nhẫn
Nói huynh quá nhân từ

Cứu nó mà không hiểu
Bản chất bò cạp sao
Nó chích người bất kể
Ở trong hoàn cảnh nào

Sư bị bò cạp chích
Nói hiểu chứ sao không
Nhưng với tôi cũng thế
Cứu nó là bản năng

Bắc Phong

(*) Thơ dịch và phóng tác từ truyện thiền:

STORY OF A MONK AND A SCORPION

Two monks were washing their bowls in the river when they noticed a scorpion that was drowning.

One monk immediately scooped it up and set it upon the bank. In the process he was stung. He went back to washing his bowl and again the scorpion fell in. The monk saved the scorpion and was again stung.

The other monk asked him, “Friend, why do you continue to save the scorpion when you know it’s nature is to sting?”

“Because,” the monk replied, “to save it is my nature.”

(Source: Zen Stories to Tell Your Neighbors, compiled by John Suler)

Xem thêm

Backgrond Zoom a

(Phật Việt): Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ I

Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng …

thich huyen quang tran quang phuoc

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: GHPGVNTN, 40 năm hành hoạt

Suốt bốn mươi năm qua, khi đề cập đến sinh hoạt của Phật Giáo Việt …

thay le manh that 2b

Thích Nguyên Siêu: Giới thiệu tổng quát các công trình nghiên cứu sử học của sử gia Lê Mạnh Thát

Nhìn tổng quát công trình nghiên tầm, khảo cứu các văn kiện, tài liệu cổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.