Bắc Phong: Thiền Sư Nhất Hưu và Ngọc Xá Lợi

dot tuong phat

Xưa có lần phiêu lãng
Ngài thiền sư Nhất Hưu
Cần một nơi tạm trú
Nên ghé một ngôi chùa

Đêm đó trời lạnh giá
Ngồi thiền người rét run
Ngài thấy ba tượng Phật
Bèn đốt một sưởi thân

Phương trượng chùa đang ngủ
Ngửi thấy mùi khói bay
Chạy đến thấy tượng cháy
Khách thì ngồi hơ tay

Vị đó giận la toáng:
“Thầy kia có điên không?
Nghĩ tu ta mới chứa
Lại báng bổ Phật môn”

“Phật trong tâm tôi lạnh”
Ngài Nhất Hưu điềm nhiên
“Giữa Phật gỗ Phật sống
Phật nào đáng hy sinh?”

“Tôi chọn cứu Phật sống
Ngài không thấy đúng sao”
Phương trượng vì nóng giận
Tai chẳng nghe lời nào

Mắt trừng trừng quyết đuổi
“Ông ra khỏi chùa ngay!
Trời lạnh thì chịu lạnh
Dám đốt Phật Như Lai”

Ngài Nhất Hưu không nói
Chỉ lẳng lặng ngồi yên
Tay lấy một que củi
Khui trong đống tro tàn

Phương trượng hiếu kỳ hỏi
“Dở trò gì nữa đây?”
“Tôi tìm ngọc xá lợi
Ở trong đống tro này”

Phương trượng cười ha hả
“Ông khùng hay là điên
Đống tro của tượng gỗ
Ngọc ở đâu mà tìm”

“Đấy ngài nhận rồi nhé”
Ngài Nhất Hưu cười phào
“Tôi chỉ đốt tượng gỗ
Chứ có đốt Phật đâu!”

“Đêm vẫn còn lạnh quá
Mang giùm hai tượng kia”
Ngài nói với phương trượng
“Ta đốt sưởi luôn đi!”

Bắc Phong

(*) Thơ phóng tác và dịch từ truyện thiền Phật Giáo:

IKKYU AND THE BONES OF THE BUDDHA STATUE

Once, Ikkyu was staying in a temple. The night was cold and there were three wooden Buddhas in the temple, so he burned one Buddha to warm himself.

The priest in charge of the temple woke up and noticed something was going on, so he looked to see what Ikkyu was doing. The Buddha statue was burning and Ikkyu was sitting there warming his hands over the fire.

The priest got angry. He said, “What are you doing? Are you a madman? — and I thought you to be a Buddhist monk, that’s why I allowed you to stay in the temple. This is profane.”

Ikkyu said, “But the Buddha within me was feeling very cold. So it was a question whether to sacrifice the living Buddha to the wooden one, or to sacrifice the wooden one to the living one. And I decided for life.” The priest was so angry that he couldn’t listen. He said, “You are a madman. You simply get out of here! You have burned Buddha.”

So Ikkyu started to poke the burned Buddha with a stick. There were ashes; the Buddha was almost consumed by the fire.

The priest asked, “What are you doing?”

Ikkyu said, “I am trying to find the bones of Buddha.”

So the priest laughed and said, “You are either a fool or a madman. And you are absolutely mad! You cannot find bones there, because it is just a wooden Buddha.”

Ikkyu laughed. He said, “Then bring the other two. The night is still very cold. I haven’t burned the Buddha. I’ve burned a wooden statue. And you called me the crazy one.”

(Source: Daniel Scharpenburg. “Ikkyu & the Bones of the Buddha Statue”, Elephant Journal, June 4, 2014.)

Xem thêm

buddha bandit

Bắc Phong: Đức Phật và tên cướp

Có lần kia đức Phật Sau khi khất thực về Bỗng gặp một tên cướp …

Than Loan

Bắc Phong: Chí nguyện xuất gia

Thân Loan (1173-1262) Vị Tổ sáng lập Tịnh Độ Chân Tông   Sau thời kinh …

geshe langri thangpa 1

Geshe Langri Thangpa | Bắc Phong dịch Việt: Bát nguyện chuyển hóa tâm

BÁT NGUYỆN CHUYỂN HÓA TÂM Geshe Langri Thangpa (1054-1123)   1. Nguyện quí hơn ước …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.