Browsing: Bắc Phong

Xưa có người góa vợ Rất thương đứa con trai Nó vẫn còn nhỏ tuổi Ngoan ngoãn và thơ ngây Ngày kia đi công chuyện Ông…

Xưa một sa di trẻ Được giao việc giữ chùa Để hòa thượng có dịp Hoằng pháp và vân du Hòa thượng dặn sư rằng Phải…

Đây là câu chuyện đạo Về thiền sư Bàn Khuê Mỗi lần ngài thuyết pháp Rất đông đảo người nghe Đại chúng đủ thứ cấp Ngoài…

Thân Loan (1173-1262) Vị Tổ sáng lập Tịnh Độ Chân Tông Sau thời kinh Tịnh Độ Đại chúng đều lắng tâm Thầy chắp tay niệm…