Tag Archives: Bắc Phong

Bắc Phong: Chiếc bẫy của lòng tham

trapped monkey

Xưa có danh sư nọ Đưa một đoàn môn sinh Vào rừng nơi cư trú Của loài khỉ dã nhân Ông lấy trái bầu rỗng Cho xôi mật vào trong Món ăn khỉ ưa thích Xong cột treo trên cành Lúc sau một con khỉ Mò đến ngửi trái bầu …

Đọc thêm

Bắc Phong: Vâng lời

Bankei

Đây là câu chuyện đạo Về thiền sư Bàn Khuê Mỗi lần ngài thuyết pháp Rất đông đảo người nghe Đại chúng đủ thứ cấp Ngoài tăng sinh của ngài Tăng sinh tông phái khác Cũng đến ngồi lắng tai Ngài không trích kinh sách Hay biện luận xa vời …

Đọc thêm

Bắc Phong: Đức Phật và tên cướp

buddha bandit

Có lần kia đức Phật Sau khi khất thực về Bỗng gặp một tên cướp Chặn đường ngài hăm he Hắn cầm gươm dọa giết Ngài bảo cứ xuống tay Nhưng giúp tôi thỏa nguyện Hãy chặt một nhánh cây Tên cướp vung gươm chặt Nhánh cây liền đứt lìa …

Đọc thêm

Bắc Phong: Chí nguyện xuất gia

Than Loan

Thân Loan (1173-1262) Vị Tổ sáng lập Tịnh Độ Chân Tông   Sau thời kinh Tịnh Độ Đại chúng đều lắng tâm Thầy chắp tay niệm Phật Xong kể câu chuyện thiền … Xưa có một cậu bé Chín tuổi tên Thân Loan Quyết xuất gia tầm đạo Sống cuộc …

Đọc thêm