Dilgo Khyentse | Đạo Sinh dịch Việt: Đừng có để tâm đến chuyện cố làm người khác vui nữa…

cau chuyen thay tro 36

“Không thể làm cho tất cả mọi người an lạc được—ngay cả Phật cũng không thể làm thế. Vì vậy, đừng cố làm vừa lòng người khác. Khi Phật còn tại thế, các luận sư ngoại đạo đã chỉ trích ngài, bất mãn với giáo pháp của ngài, bắt lỗi, và khởi các tà kiến. Đến Phật còn không thể làm mọi người an lạc thì phàm phu chúng ta sao mong làm được? Vậy đừng có để tâm đến chuyện cố làm người khác vui nữa, vì chỉ làm cho việc tu tập của quý vị bị gián đoạn mà thôi.” | Đạo Sinh dịch Việt

It is impossible to make everyone happy—even the Buddha could not do so—so stop trying to please people. Even when Lord Buddha was alive, there were non-Buddhist teachers who criticized him, who were not satisfied with his teachings, found fault with them, and developed wrong views. So if the Buddha was not able to keep everyone happy, how can we ordinary beings ever hope to do so? Give up being concerned with trying to keep people happy: it will simply interrupt your practice. |  Dilgo Khyentse Rinpoche  

Xem thêm

The Than

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 3: Phân biệt giới [Phần 8]

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt …

dao phat

Đạo Sinh: Đức Phật trong chúng ta

Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời …

PADMASAMBHAVA

Đạo Sinh dịch Việt (Lời khuyên của Padmasambhava): Quy y Pháp, nguyện không quy y ngoại đạo tà giáo

ĐỆ TỬ QUY Y PHÁP, NGUYỆN ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG QUY Y NGOẠI ĐẠO …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.