kinh phat

Đồng Thiện: Bản hoài Như Lai

Từ thân voi trắng sáu ngà
Trời Đâu Suất xuống Sa Bà hiện sanh
Tháng tư một sáng an lành
Hoa vô ưu nở tựu thành biết bao

Cũng thân xương thịt máu đào
Vùi trong ngũ dục khác nào chi ai
Tử sanh vô tận thật dài
Quán vô thường khổ nên ngài xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già
Nhọc thân tục lụy không ra khỏi vòng
Bảy tuần miên mật bên sông
Ngộ đường trung đạo lục thông chứng rồi

Đây là kiếp chót luân hồi
“Kẻ làm nhà hỡi…” thì thôi nhé người
Vườn nai thuyết giáo độ đời
Ba luần chuyển mười hai thời pháp luân

Khổ đế vô số gian truân
Tập đế tụ hội nguyên nhân mọi bề
Diệt đế chấm dứt ê chề
Đạo đế đường chánh dẫn về thánh nhân

Diệu đế vượt thoát phong trần
Bát chánh – trung đạo phước phần người tu
Chánh kiến mà dụng công phu
Cái nhìn như thị chẳng mù mịt mê

Chánh tư duy rõ mọi bề
Nghĩ suy đúng đắn chớ hề lẹo lươn
Chánh ngữ hiền thiện hiển dương
Chánh nghiệp tạo tác ấy tương lai mình

Chánh mạng tôn trọng hữu tình
Từ hòa hiền ái cộng sinh muôn loài
Chánh tinh tấn giữ bản hoài
Siêng năng đúng sẽ vượt ngoài trần lao

Chánh niệm ắt chẳng xôn xao
Cũng không nghĩ đến chuyện nào loạn tâm
Chánh định bản lĩnh thâm trầm
Bát phong bất động chẳng lầm lạc tư

Thực hành lý sự chơn như
Bồ đề giác ngộ kể từ Thế Tôn
Thị thành cho chí sơn thôn
Phụng hành y giáo là con Phật đà

Ơn thầy dẫn đạo chúng ta
Là bậc tỉnh thức là cha muôn loài
Trời, người, trên, dưới, trong, ngoài
Mừng ngày Phật đản bản hoài độ sinh

ĐỒNG THIỆN
Ất Lăng thành, 05/2021

Xem thêm

ram thang tu

Đồng Thiện: Rằm tháng tư

RẰM THÁNG TƯ Sáng tháng tư trời xanh muôn vạn lý Mừng ngày sanh của …

HT Thien Hanh 2

Đồng Thiện: Thầy

THẦY Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp …

plant in window by eduard militaru cropped

Lion’s Roar, March Issue (Tiểu Lục Thần Phong dịch): Chữa trị chấn thương

BỐN CÁCH ĐIỀU TRỊ BẢN THÂN BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG Khám phá cách sử dụng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.