Đồng Thiện

Đồng Thiện: Bản hoài Như Lai

kinh phat

Từ thân voi trắng sáu ngà Trời Đâu Suất xuống Sa Bà hiện sanh Tháng tư một sáng an lành Hoa vô ưu nở tựu thành biết bao Cũng thân xương thịt máu đào Vùi trong ngũ dục khác nào chi ai Tử sanh vô tận thật dài Quán vô …

Đọc thêm

Đồng Thiện: Vắng lặng tợ hư không

hoa

Thiên hạ người muôn triệu Đâu có chi khó hiểu Mỗi nghiệp sanh mỗi kiểu Như những dấu vân tay Kẻ gian trá người ngay Bậc thiện hiền đứa dữ Gian nan này cuộc lữ Phước phần chẳng giống nhau Dù là chậm hay mau Nhân nào cho quả nấy …

Đọc thêm

Đồng Thiện: Thầy

HT Thien Hanh 2

THẦY Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp xa xưa Người lên đường đại chúng mãi ngủ trưa Chống gậy trúc đội nắng mưa dấn bước Giữa ly loạn vẫn trang nghiêm mực thước Tô vàng son áo xống buộc ràng nhau Ngỡ …

Đọc thêm