ram thang tu

Đồng Thiện: Rằm tháng tư

RẰM THÁNG TƯ

Sáng tháng tư trời xanh muôn vạn lý
Mừng ngày sanh của bậc Chánh Biến Tri
Ngài chào đời ở xứ Lâm Tỳ Ni
Thế Tôn đến mở đường đi giải thoát

Cội vô ưu ngào ngạt hương thơm ngát
Ba ngàn năm hoa nở để đón chào
Thương chúng sanh như con đỏ máu đào
Thế Gian Giải đưa người vào Phật đạo

Thân ông hoàng đủ đầy năm món dục
Ái tình kia như tù ngục buộc ràng
Buông bỏ hết dõng mãnh bước lên đàng
Minh Hạnh Túc ngài khai quang trí huệ

Hành khổ hạnh nơi rừng sâu núi tuyết
Chẳng thể ra khỏi sanh diệt vô biên
Lần nữa buông tu trung đạo tinh chuyên
Đấng Thiện Thệ bảy tuần thiền miên mật

Khi sao mai trên bầu trời sáng tỏ
Cội bồ đề Vô Thượng Sĩ lục minh
Thật lành thay cho muôn loại hữu tình
Kể từ đây thầy dạy mình tỉnh thức

Tứ diệu đế lần đầu tiên được giảng
Ở vườn nai ba luần chuyển pháp luân
Chấn động sâu chư thiên lẫn nhân gian
Là chân lý giữa vô vàn tà kiến

Đấng Điều Ngự cả một đời tuyên thuyết
Thương chúng sanh Phật là vị cha hiền
Thấy đàn con trong hỏa trạch triền miên
Nên Trượng Phu bày ra nhiều phương tiện

Việc cần làm một khi đã làm xong
Đến với đi Như Lai vẫn thong dong
Tuổi thọ mãn vô dư nhập niết bàn
Bỏ phàm thân dưới hàng cây song thọ

Lũ chúng con hàng hậu sanh loạn thế
Tuy vâng lời nhưng còn lắm muội mê
Cứ mỗi độ trăng tháng tư lại về
Lễ Ứng Cúng thanh tịnh tâm tưởng nhớ

Mừng đản sanh Thiên Nhân Sư thị hiện
Vĩ đại thay công hạnh cực thiện hiền
Lễ tam hợp niệm ơn huệ vô biên
Đức từ phụ dày công truyền giáo pháp

Rằm tháng tư hương hoa tràn khắp xứ
Tấc lòng thành cung kính lễ Như Lai
Người tỉnh thức có một chẳng thấy hai
Cả trời người và muôn loài quy ngưỡng.

ĐỒNG THIỆN
Ất Lăng thành, 05/2021

Xem thêm

kinh phat

Đồng Thiện: Bản hoài Như Lai

Từ thân voi trắng sáu ngà Trời Đâu Suất xuống Sa Bà hiện sanh Tháng …

tam phat 1

Thích Tuệ Sỹ: Tiểu khúc Phật đản

Sông Hằng một dải trôi mau; Vận đời đôi ngã bạc đầu Vương gia. Tuyết …

hoa

Đồng Thiện: Vắng lặng tợ hư không

Thiên hạ người muôn triệu Đâu có chi khó hiểu Mỗi nghiệp sanh mỗi kiểu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.