John Stevens | Pháp Hoan chuyển ngữ: Waka (249) | Ryokan Taigu

ryokan taigu

John Stevens
Pháp Hoan chuyển ngữ:
Waka (249)

Ryokan Taigu (良寛大愚)

Người hãy đến thăm ta
khi hoàng hôn buông xuống
để nghe tiếng dế ca
và ngắm vầng trăng sáng
trên rừng thu nhạt nhoà.

At dusk
come to my hut
the cricket will
serenade you and I will
introduce you to the moonlit wood.

____________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh
của John Stevens trong Dewdrops on a Lotus Leaf.
Zen Poems of Ryokan. Translated and Introduced by John Steven.
Nguyên tác thơ Ryokan Taigu (Lương Khoan Đại Ngu, 良寛大愚).

Xem thêm

HT Tri Thu 6

Thanh Tịnh: Nhớ Thầy

Kính viếng cố Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ   Cho dù Thầy đã đi xa …

HT Tri Thu 3

Thích Đỗng Minh: Tiếng lòng

Lạy Hòa thượng con không quên được, Ngài dạy con trên bước tu hành. Gần …