minhhoa 2

Pháp Hoan dịch: 5 bài Haiku của Matsuo Basho

minhhoa

5 bài Haiku
của Matsuo Basho
(松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu)

Haiku (123)
Cành dẻ trên mái nhà
nào có ai thấy được
đây đó những nụ hoa.
*
Haiku (124)
Ôi tĩnh lặng làm sao!
thấm sâu vào tầng đá.
tiếng ve sầu trên cao.
*
Haiku (125)
Chim và cá nghĩ gì?
tôi cũng không biết nữa
năm cũ sắp qua đi.
*
Haiku (126)
Trăng mùa thu rạng ngời
con triều kia dâng đến
gần trước cửa nhà tôi.
*
Haiku (127)
Những cụm mây giữa trời
giúp cho người thưởng nguyệt
giây lát được nghỉ ngơi.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa. Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).

Xem thêm

HT Tri Thu 3

Thích Đỗng Minh: Tiếng lòng

Lạy Hòa thượng con không quên được, Ngài dạy con trên bước tu hành. Gần …

istock 108327817 1

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Thống hợp trong thanh tịnh

Đạo Phật có trên hai mươi lăm bộ phái và 2500 năm lịch sử. Con …