Lịch sử

96 phút với Thượng tọa Thích Trí Quang

Triquang

*** CHÍN MƯƠI SÁU PHÚT VỚI THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ QUANG (5.5.1966)  Ngô Thế Vinh & Phạm Đình Vy   Động cơ thúc đẩy Với những rối loạn chính trị trong tuần lễ vừa qua, có một hiện tượng TRÍ QUANG trên khắp các báo chương ngoại quốc. Tuần báo Time coi ông như xuất hiện một Machiavel mới, trong khi báo L’Express gán cho ông …

Đọc thêm