Tiểu sử

Tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Sơn

HT PhuocSon

1. Thân thế: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, thế danh Đặng Thành Công, sinh ngày mồng hai, tháng tám, năm Mậu Dần, tức ngày 25-9-1938, trong một gia đình thâm tín ngôi Tam bảo, tại làng Xuân Quang, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hoa

hoa thuong thich thien hoa 1519

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG  THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) Soạn giả Thích Thắng Hoan I. – VÀO ĐỀ Phật Giáo Việt Nam gắng liền với vận mệnh đất nước như bóng với hình như vang với tiếng trong những thăng trầm vinh nhục. Sự thăng trầm của đất nước không kém phần ảnh hưởng sâu đậm với sự thịnh suy của Phật giáo …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Trí Tịnh

HTTRITINH

Tiểu sử HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH (1917 – 2014)   Hòa thượng pháp danh là Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp hiệu Hân Tịnh, húy Nhựt Bình, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Là đệ tử của Cố Hòa Thượng: thượng Thiện hạ Quang, khai sơn chùa Vạn Linh ở núi Cấm, Châu Đốc. Hòa thượng thế danh là Nguyễn Văn Bình, sanh …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Tâm Châu

thichtamchauts

TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI I. THÂN THẾ: Ngài sinh trong gia đình họ Đoàn, thế danh Đoàn Văn Hoành, sinh ngày 02 tháng 11 năm 1921 (Tân Dậu) tại tỉnh Ninh Bình, là …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Thiện Minh

thichthienminhts

Bài tham luận của TT. Thích Nguyên Siêu đọc trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư năm 2011 tại Pháp 1. Dẫn Nhập: Con đường hoằng dương Phật pháp của Đạo Phật Việt Nam đã viết nên những trang sử hạnh nguyện từ bi, hành trạng vô úy, đại hùng của chư vị lịch đại Tổ Sư kể từ thời du nhập cho đến hôm nay. Con đường hoằng dương Phật pháp ấy …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Trí Thủ

thichtrithuts

Hòa Thượng húy Văn Kính, pháp danh Tâm Như, tự Đạo Giám, hiệu Trí Thủ. Hòa Thượng sinh giờ Hợi ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Dậu tức ngày 1 tháng 11 năm 1909. Xuất thân từ một dòng tộc nối đời sùng mộ Phật pháp. Hòa Thượng thuộc thế …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Giác Nhiên

thichgiacnhients

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN ĐỆ NHỊ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1878-1979) DANH HIỆU: Trên phương tiện tôn vinh và nhiệm mệnh thực tế, chức vụ TĂNG THỐNG có từ đời Vua Đinh Tiên Hoàng (theo tài liệu; Con người …

Đọc thêm