Tiểu sử Hòa thượng Thích Viên Quang

ht chau lam

Tiểu sử
Hòa thượng Thích Viên Quang
(1895 – 1976) 

 

Hòa thượng thế danh là Nguyễn Hữu Duy, sinh ngày 20 tháng 11 năm Ất Mùi niên hiệu Thành Thái (1895), nguyên quán thôn Đa Nghi, Tổng An Nhơn, huyện Phong Điền, tỉnh Quảng Trị. Năm 15 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia tại chùa Tường Vân, thờ Hòa thượng Tịnh Nhãn làm thầy, được Bổn sư cho Pháp danh Tâm Ấn. Sau đó lại phú cho kệ Đắc Pháp Đại sư:
心  印  圓  明  悟  道  先
參  禪  了  達  透  真  源
拈  花  付  汝  如  來  藏
續  焰  玄  燈  萬  古  傳。

Phiên âm: Tâm ấn viên minh ngộ đạo tiên,

     Tham thiền liễu đạt thấu chân nguyên.
Niêm hoa phó nhữ như lai tạng,
Tục diệm huyền đăng vạn cổ truyền.

Nguyên Hồng dịch:

      Tâm ấn viên minh ngộ đạo thiền
Tư duy thấu triệt lý chân nguyên
Cành hoa phú pháp Như Lai tạng
Nối ngọn đèn tâm vạn cổ truyền.

Sau khi Bổn sư viên tịch, Ngài xin y chỉ với Pháp thúc là Hòa thượng Thích Tịnh Khiết; sau đó Ngài vào chùa Thiên Hưng học với Hòa thượng Huệ Pháp. Năm Giáp Tý (1924) Ngài thọ Cụ túc giới tại giới đàn Từ Hiếu, Pháp tự là Vĩnh Thừa, Pháp hiệu là Viên Quang. Năm Đinh Mão (1927) Ngài vào chùa Thập Tháp theo học với Hòa thượng Phước Huệ. Năm Quí Dậu (1933) Ngài trở về Thuận Hóa, đến Ấp Cư Sĩ, làng Dương Xuân lập thảo am, đặt tên là Pháp Uyển Châu Lâm, nay là chùa Châu Lâm ở phía phải đường lên chùa Từ Hiếu; cách Nam Giao độ 01 km. Năm Đinh Sửu (1937), Ngài được cử làm Trú trì Quốc tự Thánh Duyên. Năm Mậu Dần (1938), Ngài được thỉnh làm đệ tam Tôn chứng tại giới đàn chùa Đại Bi tỉnh Thanh Hóa. Năm Canh Thìn, Bảo Đại thứ 15 (1940), chùa Châu Lâm được vua “Sắc tứ“. Năm Tân Tị (1941), Ngài được mời làm Tăng cang chùa Diệu Đế. Năm Nhâm Ngọ (1942) Ngài được Sơn Môn mời làm Trú trì chùa Từ Đàm. Đến năm Giáp Thân (1944), Ngài trở về chùa Châu Lâm giảng kinh và tiếp Tăng độ chúng. Năm 1953, Ngài được mời làm Giáo thọ tại giới đàn Báo Quốc.

Vào buổi sáng ngày 14 tháng giêng năm Bính Thìn (1976), Ngài viên tịch. Thọ 81 tuổi đời và 60 hạ lạp.

[Chư Tôn Thiện Đức & Cư Sĩ Hữu Công Phật Giáo Thuận Hóa – Tập 2, Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn, xuất bản 2011]

Xem thêm

HT giac nguyen 1

Tiểu sử Hòa thượng Thích Giác Nguyên

Tiểu sử Hòa thượng Thích Giác Nguyên (1877 – 1980) Hòa thượng Thích Giác Nguyên, …

thichducchon

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Chơn

TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM …

truc thients

Tiểu sử Cư sĩ Trúc Thiên

CƯ SĨ TRÚC THIÊN (1920 – 1972) Cư sĩ Trúc Thiên tên thật là Nguyễn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.