Phật đản

Phát hành TẬP SAN PHẬT VIỆT | Số 1 | Kính Mừng Phật Đản

ts PV

sukho buddhānam uppādo sukhā saddhammadesanāsukhā saṅghassa sāmaggī samaggānaṃ tapo sukho(DhP 194)  “Vui thay, Phật ra đời!Vui thay, Pháp được giảng!Vui thay, Tăng hòa hợp!Hòa hợp tu, vui thay!”(Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú) Happy is birth of the Awakened Ones.Happy is teaching of the True Dharma.Happy is …

Đọc thêm

Tòa Bạch Ốc tổ chức lễ Phật đản với thắp nến lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ

the white house

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Tòa Bạch Ốc tổ chức Đại lễ Phật đảnvới thắp nến lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ   Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật (Vesak), đã được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay. Để …

Đọc thêm

Bỉnh Pháp Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ: Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

TueSy 12

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG ___________________ Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ___________________ Kính lễ Đấng Tối Thắng Điều ngự Tam giới Chí tôn Thích–ca Mâu–ni …

Đọc thêm

Thích Huyền Tôn: Mừng Phật giáng trần

phat dan sanh

Hai ngàn sáu trăm hai mươi ba năm trước  Thế giới ba ngàn sinh diệt diệt sinh  Cõi hồng trần kết bằng nghiệp tham ái sân si  Triệu ngàn năm vắng bóng đấng từ bi  Giờ xuất hiện hào quang ngàn hào quang sáng  Mùng tám ngày rằm tháng tư mừng Phật đản  Ðức Từ-Bi vô lượng xuống trần gian  Giờ phút thiêng liêng  Huy hoàng cõi tục  Ðịa …

Đọc thêm

Trụ Vũ: Thơ Phật đản

phat

BỤT CỦA BÉ Ngày Phật đản, tiếng ôi thân thiết Môi mẹ cười, hoa bụt long lanh Trên chùa, Bụt tô son vàng thếp Ngoài nhân gian, Bụt xuống đồng xanh Bụt làm suối, suối ngào ngọt chảy Thơm dịu dàng hoa bưởi hoa chanh Bụt làm gió, gió dào …

Đọc thêm