Tag Archives: Tâm Thường Định

Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ (a.k.a. Bạch Xuân Khỏe) sinh năm 1976 tại Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Việt Nam. Định cư ở Hoa Kỳ từ 1991. Cử nhân Sinh Vật Học (Biology), minors: Chemistry and Psychology, 1998 tại University of Nebraska – Lincoln.

Học xong chương trình Tiến sỹ Bio-organic Chemistry tại University of California, Davis; chưa xong luận án đổi qua học chương trình sư phạm và ra trường năm 2002 với bằng Professional Clear Single Subject Teaching Credential in Science with CLAD.

Bằng Preliminary Administrative Credential, 2004 và Cao Học Educational Leadership and Policies, 2005 tại University of California, Sacramento (CSUS).

Các trường đã học và đã dạy: Trường PTCS Xã Nhơn Lý, Lincoln High School, University of Nebraska – Lincoln, University of California Davis, Sacramento City College, American River College, Cosumnes River College, California State University, Sacramento; UC Davis, James Rutter Middle School, Florin High School, Mira Loma High School.

Đã và đang tham gia nhiều công tác xã hội kể từ năm 1994 và đang nắm nhiều chức vụ trong trường học cũng như cộng đồng. Ngoài ra còn viết lách lai rai khi rảnh hoặc cảm hứng.

Hiện đang dạy Hóa và Môi Sinh tại trường Mira Loma High và sinh hoạt Gia Đình Phật Tử từ năm 1993; và là Liên đoàn trưởng của GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA.

Đã viết:

Mẹ, Cảm Xúc, và Em (Thơ, 2003).

Effective Teaching Strategies for Supporting New Teachers and Narrowing Student Achievement Gap. (Luận án, 2005).

Cộng tác với BN Magazine, Đặc san Kim Quang, Sen Trắng, Phương Trời Cao Rộng, Đặc san Chu Niên Gia Đình Phật Tử Kim Quang, Mira Loma Matators Newspaper, Chánh Pháp, www.kimquang.org, www.hoadam.net, www.gdptvn.us, v.v…

Zhou Nanzhao | Tâm Thường Định và Nguyễn T.H.H. phỏng dịch: “Bốn trụ cột trong học thuật”

education

“Bốn trụ cột trong học thuật”trong việc tái định hướng và tái tổ chức đề cương môn học:Nhận định và thảo luận Zhou Nanzhao* Tâm Thường Định và Nguyễn T. H.H. phỏng dịch   Giới thiệu Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, …

Đọc thêm

Thích Nữ Thuần Tuệ & Tâm Thường Định: Lãnh đạo trong Chánh Niệm – 5 Nghệ thuật lãnh đạo cho hàng Huynh Trưởng

gdpt 1

Đây là lời dẫn của Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ và Ni Sư đã hoan hỷ cho phép in trong tập sách này. “Bài nói chuyện này được trao đổi trong kỳ trại Huấn luyện A Dục năm 2015. Lãnh đạo là một nghệ thuật. Lãnh đạo trong chánh …

Đọc thêm

Tâm Thường Định: Mắt biếc trong thơ Tuệ Sỹ

tranh Tran the Vinh 1

Chân dung thầy Tuệ Sỹ | Tranh Trần Thế Vĩnh   Thầy Tuệ Sỹ là một vị danh Tăng, một thạch trụ già lam, vị tu sĩ uyên bác mà cả hàng triệu người trên thế giới biết đến. Hồn thơ và sắc thái của Tuệ Sỹ vốn thanh tao và giải thoát, vốn lai láng và cao siêu—đã và đang làm nhiều …

Đọc thêm

Tâm Thường Định: Hãy thử tìm một giải pháp – Chỉnh đốn lại chính ta và cơ cấu tổ chức trước sự phân hoá chia rẽ

tam thuong dinh 1

HÃY THỬ TÌM MỘT GIẢI PHÁP – CHỈNH ĐỐN LẠI CHÍNH TA VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỚC SỰ PHÂN HOÁ CHIA RẼ! Chớ tranh cãi và hãy sống không thấy ai là đối thủ.  Kinh Sn 4.8 – Pasura Sutta. Theo sự mời gọi của Ban Hướng Dẫn miền …

Đọc thêm