Tâm Thường Định

Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ (a.k.a. Bạch Xuân Khỏe) sinh năm 1976 tại Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Việt Nam. Định cư ở Hoa Kỳ từ 1991. Cử nhân Sinh Vật Học (Biology), minors: Chemistry and Psychology, 1998 tại University of Nebraska – Lincoln.

Học xong chương trình Tiến sỹ Bio-organic Chemistry tại University of California, Davis; chưa xong luận án đổi qua học chương trình sư phạm và ra trường năm 2002 với bằng Professional Clear Single Subject Teaching Credential in Science with CLAD.

Bằng Preliminary Administrative Credential, 2004 và Cao Học Educational Leadership and Policies, 2005 tại University of California, Sacramento (CSUS).

Các trường đã học và đã dạy: Trường PTCS Xã Nhơn Lý, Lincoln High School, University of Nebraska – Lincoln, University of California Davis, Sacramento City College, American River College, Cosumnes River College, California State University, Sacramento; UC Davis, James Rutter Middle School, Florin High School, Mira Loma High School.

Đã và đang tham gia nhiều công tác xã hội kể từ năm 1994 và đang nắm nhiều chức vụ trong trường học cũng như cộng đồng. Ngoài ra còn viết lách lai rai khi rảnh hoặc cảm hứng.

Hiện đang dạy Hóa và Môi Sinh tại trường Mira Loma High và sinh hoạt Gia Đình Phật Tử từ năm 1993; và là Liên đoàn trưởng của GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA.

Đã viết:

Mẹ, Cảm Xúc, và Em (Thơ, 2003).

Effective Teaching Strategies for Supporting New Teachers and Narrowing Student Achievement Gap. (Luận án, 2005).

Cộng tác với BN Magazine, Đặc san Kim Quang, Sen Trắng, Phương Trời Cao Rộng, Đặc san Chu Niên Gia Đình Phật Tử Kim Quang, Mira Loma Matators Newspaper, Chánh Pháp, www.kimquang.org, www.hoadam.net, www.gdptvn.us, v.v…

Nhận thức rằng GĐPT không dựa vào số lượng để tồn tại, mà là một không gian để anh chị em kết nối, gặp gỡ nhau hầu chia sẻ những điều lợi lạc trong đời sống. Rõ ràng trận đại dịch vừa qua, chúng ta không thể kiểm soát được những gì đã xảy ra chung quanh mình,…