Tag Archives: Thích Minh Châu

Thích Minh Châu: Mục tiêu và đường hướng của Viện Cao đẳng Phật học

HT Minh Chau

 Diễn văn của Thượng tọa Tổng vụ Trưởng Tổng vụ văn hóa Giáo dục đọc trong buổi lễ tấn phong Viện trưởng và khai giảng Viện Cao đẳng Phật học. __________________   – Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Viện Tăng Thống và Viện Hóa …

Đọc thêm

Thích Minh Châu | Chân Pháp dịch Việt: Một cơ sở giáo dục Phật Giáo Việt Nam đối mặt với thế giới hiện đại

ht thich minh chau 1a

MỘT CƠ SỞ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐỐI MẶT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI [1]Diễn văn của T.T. Thích Minh Châu đọc tại Hội nghị về Hướng Đạo Đại học ở thủ đô Mễ Tây Cơ (Mixico city) ngày 17 cho đến ngày 20-08-1969, nguyên tác  do … Continue …

Đọc thêm

Thích Minh Châu: Pháp là tối thượng

buddha 3

Này Vàsettha, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao, Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình, trong đời này và cả đời sau. “Này Vàsettha, Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) nước Kosala biết rằng: “Sa môn Gotama xuất gia từ giòng họ liên hệ …

Đọc thêm