Thẻ lưu trữ

Thích Minh Châu: Pháp là tối thượng

buddha 3

Này Vàsettha, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao, Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình, trong đời này và cả đời sau. “Này Vàsettha, Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) nước Kosala biết rằng: “Sa môn Gotama xuất gia từ giòng họ liên hệ …

Đọc thêm