Browsing: Thích Thiện Hạnh

THẦY Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp…