Thích Thiện Hạnh

Đồng Thiện: Thầy

HT Thien Hanh 2

THẦY Chưa diện kiến cũng chưa từng giao tiếp Ngỡ thầy trò từ muôn kiếp xa xưa Người lên đường đại chúng mãi ngủ trưa Chống gậy trúc đội nắng mưa dấn bước Giữa ly loạn vẫn trang nghiêm mực thước Tô vàng son áo xống buộc ràng nhau Ngỡ …

Đọc thêm

Thích Thiện Hạnh: Duy thức học

Vasubandhu

DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG DUY THỨC TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) Hoa dịch: Huyền Trang Việt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện Hạnh ___________________________ PHẦN I VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC 1. Khởi nguyên Duy thức là một trong 10 tông …

Đọc thêm