Tag Archives: Thích Thiện Hoa

Hướng Chân: Tiểu sử Cố Hòa thượng THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) – Phần 1: Tiểu Sử

hoa thuong thich thien hoa 1519

Tiểu Sử Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) LỜI NGƯỜI VIẾT Cầm viết biên lại Lịch Sử Hòa Thượng THÍCH THIỆN HOA, chúng tôi nhắm vào hai mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất, để tỏ lòng biết ơn người quá cố. Đời Ngài đã sống trọn vẹn …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hoa

hoa thuong thich thien hoa 1519

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG  THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) Soạn giả Thích Thắng Hoan I. – VÀO ĐỀ Phật Giáo Việt Nam gắng liền với vận mệnh đất nước như bóng với hình như vang với tiếng trong những thăng trầm vinh nhục. Sự thăng trầm của đất nước không kém phần ảnh hưởng sâu đậm với sự thịnh suy của Phật giáo …

Đọc thêm