Browsing: Thích Trí Hải

Tiểu sử Hòa thượng Thích Trí Hải (1906 – 1979) Hòa thượng pháp danh Thích Thanh Thao, hiệu Trí Hải, thế danh Đoàn Thanh Tảo, sinh…