tuong phat dan

Tâm Phương: Tinh thần thông điệp Phật đà 2548

Thông điệp Phật đà nơi cõi đời nầy, cụm từ chủ đề nầy có thể hiểu làm hai phần: Thông điệp Phật đà và cõi đời.

Thông điệp Phật đà là “cầu nối” giữa đức Phật với cõi đời; là “đường dẫn” để từ đó vạn loài có được thông tin học-làm-Phật và mỗi thành viên trên xa lộ thông tin Phật đà nầy có thể bước sang đất Phật và trở nên như Phật không khác tùy theo mức độ truy cập và xử lý thông tin đó chậm hay mau mà thôi. Nói cho cùng, đức Phật chỉ là người tạo ra “sân chơi” để nơi đó thông điệp Phật đà đến được với vạn loài. Thông điệp Phật đà có thể hình dung qua nhiều dạng, thức, ở đây xin được giới thiệu một vài nét điển hình.

Thông điệp Phật đà là pháp lý bình đẳng.

Thông điệp Phật đà là Thông điệp thăng hoa cho cuộc sống.

  1. Thông điệp Phật đà: là pháp lý bình đẳng

Thông điệp Phật đà là pháp lý bình đẳng, nội dung thông điệp, nó tỏ cho thấy tính đồng thể (không khác) giữa đấng Giác ngộ và người sẽ giác ngộ và như vậy, với pháp lý bình đẳng nầy, đấng Giác ngộ viên mãn được hiểu như là người phát hiện ra qui luật vạn pháp (công pháp lý pháp); rằng đức Phật cũng là thành viên trong qui luật đó. Giai thoại “chẳng che mờ nhân quả” (bất muội nhân quả) ở công án Hóa kiếp chồn hoang[1] trong văn học thiền rằng nó đã tỏ rõ pháp lý bình đẳng nầy.

Thật vậy, “sân chơi” học làm Phật, nơi đây quả vị Phật mọi loài đều bình đẳng; mỗi mỗi đều không có cao thấp (nhất thiết chư pháp giai thị bình đẳng vô hữu cao hạ[2]). Tất cả vạn loài đều có khả năng đến được Đất Thật (thật địa) nầy; người người đều có phần mình trên biển giác; với những ai có đủ tiêu chuẩn chung thì đều có thể trở nên đại biểu chính thức trong “trường thi chọn người làm Phật” (tuyển Phật trường) nầy. Phật là đấng toàn giác, người học Phật là người đang thăng tiến trên con đường giác ngộ; là người đang hướng về cảnh giới Hoa Tạng huyền mầu; là điều mà có thể hình dung qua bức tranh toàn cảnh về “cây thọ vương Bồ-đề ở chốn sa mạc sanh tử rộng lớn”. Qua đó, những “gam màu” trong tranh cho thấy “tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ-tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ-tát và kết thành quả Phật toàn giác”[3]. Đó chính là một nét trong Tinh thần thông điệp Phật đà nơi cõi đời nầy.

  1. Thông điệp Phật đà là Thông điệp thăng hoa cho cuộc sống

Trong cõi sống vô cùng nầy, vị trí loài người nằm nơi giao lộ giữa hai con đường, con đường thăng tiến (đi lên) và con đường trôi nổi (đi xuống); tính hướng thượng và tuột hạ nầy có đủ trong mỗi tế bào của sự sống. Đất giao lộ nầy còn được gọi là đất phàm thánh ở chung (phàm thánh đồng cư). Có người nói: “Hố thẳm là nấc thang cho bậc anh tài mà cũng là mồ chôn cho kẻ yếu đuối”. Từ góc độ ý nghĩa câu ngạn ngữ trên mà nhìn thì so giữa các cõi trong bốn thánh, sáu phàm (tứ thánh, lục phàm) mà nói thì Đất giao lộ nầy hội đủ tính năng thù thắng (thắng duyên) cho những tâm hồn lập chí bước lên phương trời cao rộng (phát túc siêu phương); bởi lẽ xét, so nhiều mặt thì đất nầy có đủ nhân tố thắng duyên cho hoa giác ngộ trổi mầm, đơm hoa và kết trái. Điều mà như ta thấy, các kiều dân ở cõi trời như họ muốn bước lên “mười địa” (thập địa – mười bậc của đạo Bồ-tát); muốn dự vào dòng thánh bốn bậc (đạo lưu tứ quả) thì đất nầy cuốn hút nhiều nguồn đầu tư, tất cả họ, đã đến chốn nầy bằng nhiều kiểu dáng khác nhau, đến vội, mau đi (xuất, một) mà không để lại dấu vết. Cũng không thiếu những tâm hồn lớn với lòng thương vô hạn, như Tăng Thống, Đại Sĩ, Thượng nhân, bằng tên gọi: “Chúng phát khởi” họ đến đất giao lộ nầy để Cho Giúp nhiều hơn là Đón Nhận.

Cho nên không lạ gì cái cõi “năm màu ác trược” nầy mà lại là “sân chơi’, nơi có đủ mặt các bậc anh tài, từ Rồng, Voi cho đến Chồn, Cáo. Chung qui mà nói thì họ đều là những thành viên “góp phần – làm nên” cái cõi Mây nổi (Diêm phù) nầy. “Sân chơi giao lộ” nầy, mỗi người mỗi việc. Người thì làm nên “cõi ác năm màu”(ngũ trược ác thế), người thì làm “thăng hoa cho cuộc sống”. Chư đạo lưu, chỉ có một mục đích duy nhất đó là thăng hoa cho cuộc sống, thăng hoa theo kiểu dáng: “Đời ác năm trược con nguyện vào trước …” (ngũ trược ác thế thệ tiên nhập); điều mà người con Phật nào cũng hơn một lần được nghe trong mỗi thời công khóa tu tập từ cửa Phật.

Thăng hoa cho cuộc sống con người cũng là trả lại quyền sống, đòi lại quyền làm người cho chính họ. Rằng là đòi lại từ tay thần linh, từ “đỉnh cao dốt nát của loài người”. Khắp đó đây, cơn lốc vô tri từ những vụ khủng bố toàn cầu ngày càng lan rộng, để Quyền sống, Quyền làm người của con người luôn bị “đánh cắp bản quyền” qua mọi kiểu cách, mọi nhãn mác. Hãy trả con người về với chính họ từ vòng cương tỏa của thần linh; từ sự áp bức của vô minh và bạo ác. Trong ý nghĩa thăng hoa cho cuộc sống con người, hơn bao giờ hết tinh thần cứu khổ của thông điệp tình thương Phật đà đang mời gọi chúng ta.

Nhìn lại, như nguồn suối vô biên, bất tận với thời gian, từ nơi ấy mang theo hương vị từ bi, vị tha, bình đẳng, không giai cấp và hơn thế nữa, nó bao hàm tình thương, lẽ sống và thăng hoa cuộc sống. Hương vị Phật, chất liệu Phật nói trên chính là nhân tố thù thắng xây dựng Đất Tịnh ngay nơi cuộc sống đời thường nầy. Thông điệp tình thương Phật đà, Chân Bản Nguyện  Phật; Đại Sự Nhân Duyên của đấng Thế Tôn nơi cõi đời nầy cũng như thế ấy.

Trải dài theo năm tháng, từ buổi bình minh chánh pháp ở Vườn Nai cho đến kỷ niệm ngày Phật đản lần thứ 2548 hôm nay, trên toàn hành tinh nầy, và mãi đến bất tận về sau, khắp chốn, nơi nơi, Thông điệp tình thương Phật đà vẫn là Thông điệp thăng hoa cho cuộc sống. Thật không thể dễ dàng để hiểu hết, hiểu trọn vẹn Chân Bản Nguyện Phật chung quanh vấn đề “đầu tư và phát triển” cho chương trình thăng hoa cho cuộc sống của Phật đà nơi cõi đời nầy. Cái vô cùng của hư không giả sử có nhà khoa học bậc thầy nào đó có thể hình dung được; cái bao la của nước bốn biển, giả sử có chuyên gia nào đó có thể phác họa nên, thế nhưng sự vĩ đại của Phật đà thật không thể hình dung hay phác họa cho thật đầy đủ được (đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng tận thuyết Phật công đức)[4]. Cho nên, dòng suối chánh pháp là vô tận, hương vị chánh pháp là Mầu-Diệu-Cao-Sâu, từ nơi đó đã 2548 lần hơn rồi, thông điệp Phật đà đã có mặt, đang có mặt và sẽ luôn có mặt với mọi vùng miền, với mọi con người. Trong khi mầm, hạt đưa đến khổ đau cho loài người còn đan xen dày đặc trên mặt đất nầy; trái lại thì tình thương nhân loại dần đi vào ngõ cụt, khổ đau, chết chóc ngày một lan nhanh, thì hơn bao giờ hết, thông điệp thăng hoa cuộc sống của Phật đà phải được mở rộng đến với vạn loài.

Thông điệp thăng hoa cuộc sống của Phật đà đã trả lại cho loài người tính tối thắng (nhân thị tối thắng cố) của chính con người từ vòng cương tỏa của thần linh; rằng thông điệp nầy cũng đòi lại Quyền sống, Quyền làm người cho vạn loại từ những loại hình khủng bố và chết chóc trên khắp hành tinh nầy.

Hơn bao giờ hết, Thông điệp Phật Đản Phật Giáo Việt Nam lần này chính là thông điệp gởi đến cho mọi người con Phật trong nước và khắp năm châu hãy xích lại gần nhau trong tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẽ những niềm đau nỗi buồn của chúng sanh đang còn ngụp lặn trong biển khổ vô minh, và nâng đỡ dìu dắt nhau quay về bờ giác.

Thông Phật lý thường cư Hoa Tạng Giới,
Giác Bồ-đề, biến nhập tánh Tỳ-lô.

(Hiểu lẽ Phật rong chơi miền biển giác
Tỏ lý mầu dạo khắp chốn viên chân)

Như vậy, thông điệp Phật đà nơi cõi đời nầy đã mở ra cho người học Phật một con đường làm Phật như chính đức Phật không khác. Thông điệp đang mời gọi tất cả chúng ta.

 ________________

[1] Vô môn quan, bản dịch của Trúc Thiên

[2] Kinh Kim cang

[3] Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền

[4] Kinh Thủ lăng nghiêm

Xem thêm

chua but thap

Tâm Phương: Đề nghị thuyết phân kỳ Phật giáo Việt Nam

Thuyết phân kỳ đã được những nhà chuyên môn giới thiệu qua nhiều hình thức …

chua mot cot

Tâm Phương: Đại cương về học phái Phật giáo Việt Nam trong học phái Phật giáo thế giới

Trên dòng chảy Phật giáo Việt Nam, tiếp theo những loạt bài trước, chúng tôi …

phat dan

Thích Trí Nguyệt: Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời

Người xuất thế, đấng toàn năng giáng độ Ôi hân hoan! Ôi hạnh phúc dường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.