HT Tri Thu 3
Lễ phát thưởng cho các điệu tại Già Lam, sau lễ dâng y Cathina năm 1983 | Ảnh tư liệu

Thích Đỗng Minh: Tiếng lòng

Lạy Hòa thượng con không quên được,
Ngài dạy con trên bước tu hành.
Gần đây trong cuộc hành trình,
Tham quan miền Bắc Ngài dành cho con.
Từ ngày đó tính hơn sáu tháng,
Vì thiếu duyên con chẳng gặp Ngài.
Để con báo cáo nhũng ngày,
Con chờ phương tiện trở về Nha Trang.
Như trời sập Thanh Hương cho biết:
Ôn Già Lam nhập Niết Bàn rồi!…
Tim con đập mạnh liên hồi
Mắt con rướm  lệ, ôi thôi còn gì!
Con lảo đảo chân đi không được,
Con cắn răng nước mắt vẫn tràn.
Tai bùng ruột thắt hoang mang,
Tại sao đột ngột Niết bàn vậy ôi!
Ngài viên  tịch đạo đời đều mất,
Mất vị Thầy, mất bậc chân tu.
Giáo đồ bảy chúng hiền ngu,
Triệu người như một quá ư đau lòng.
Ngài là đấng thiệu long Thánh chủng,
Ngài là người lương đống Thiền gia.
Bao nhiêu tâm niệm thiết tha,
Ngài đều gởi trọn vào nhà truyền đăng.
Trường hợp gặp khó khăn trở ngại,
Ngài vững tâm không ngại gian nguy.
Tòa nhà Phật giáo hiện nay,
Là điều cụ thể việc này chứng minh.

Con mạn phép kính trình vài nét,
Tiếng của lòng không biết gì hơn
Dù cho biển cạn non mòn,
Con thề noi gót sắt son trọn đời.

Nha Trang ngày 18.3. Giáp Tý
Pháp tử THÍCH ĐỖNG MINH khấp bái.

Xem thêm

gia lam

Thích Trí Thủ: Duyên khởi và ý nghĩa của Kiết hạ An cư

Theo luật Tứ phần[1] duyên khởi của Ðức Phật qui định mùa an cư của …

ht dong minh 2

Thích Đỗng Minh và Thích Tâm Hạnh dịch: Luật Hữu bộ Bách Nhất Yết Ma: Hành Sự Tăng và Bốn Pháp của Sa Môn

Thứ đến thuyết minh về bốn pháp phải làm của Sa-môn: Này tân bí-sô… lắng …

Thay Dong Minh

Thích Tâm Nhãn: Vị Trì Luật của thế hệ thứ hai

Sau khi ở bệnh viện Chợ Rẫy trở về, bệnh tình của Ôn mỗi lúc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.