thay minhchieu

Thích Minh Chiếu: Tâm thư ngày xuân Canh Tý

TÂM THƯ
NGÀY XUÂN CANH TÝ

THÍCH MINH CHIẾU
HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức;

Thưa Phật tử các giới;

Nhân dịp Đại lễ đức Thế Tôn thành đạo, Phật lịch 2563 và đầu Xuân Canh tý, Tôi xin thay mặt Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, trân trọng kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước Trí Bi song vận, nguyện lực kiên cường, nhiếp phục nội chướng, ngoại ma đồng quy Phật đạo và nhất tâm cầu nguyện Phật tử các giới mùa Thế Tôn thành đạo, Phật lịch 2563, cũng như đầu xuân năm Canh tý, đạo tâm kiên cố, hộ pháp viên thành, hưởng trọn mùa xuân Di lặc. Đồng thời cũng nhất tâm cầu nguyện, Đất nước bình an, mọi phẩm giá của con người luôn luôn được tôn trọng, Thế giới chấm dứt mọi chiến tranh miệng lưỡi và vũ lực, khiến tất cả nhân loại và chúng sinh đồng sống chung trong hòa hình và an lạc.

Cũng nhân dịp này, Tôi xin chia sẻ đến chư Tôn đức và đồng bào Phật tử các giới mấy điều tâm huyết như sau:

1. Ôn cố tri tân

Chúng ta tiếp nhận năm mới, nhưng không quên những quá khứ tốt đẹp của chính bản thân chúng ta, của Tổ tiên huyết thống và Tổ tiên tâm linh của chúng ta và của Đất nước chúng ta. Những gì tốt đẹp trong quá khứ, chúng ta nguyện, giữ gìn, tiếp nối và phát triển. Những gì chưa tốt đẹp, chưa hoàn hảo, chúng ta nguyện khắc phục và chuyển hóa bằng tất cả hùng lực và bi trí song vận của chúng ta.

2. Trưởng dưỡng thiện căn

Đức Phật dạy: Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính. Nghĩa là tính tốt đẹp nhất, cao quí nhất vốn có nơi mỗi con người, nơi mỗi chúng sinh. Chúng ta nguyện kế thừa và phát triển hạt giống tốt đẹp ấy, nơi chính đời sống của chúng ta và nỗ lực tạo hết thảy mọi duyên lành bao gồm cả thuận và nghịch để giúp chúng sinh nhận ra thiện căn cao quí này, nhằm cùng nhau tạo thành mùa xuân của hòa bình an lạc đóng góp sự yên bình cho mọi xứ sở của mọi quốc gia trên thế giới.

3. Nuôi lớn pháp lành

Từ, Bi, Hỷ, Xả là bốn chất liệu nuôi lớn hết thảy pháp lành của đạo đức thế gian và xuất thế gian. Không có Từ, Bi, Hỷ, Xả, chúng ta không bao giờ có mùa xuân cho chính chúng ta và chúng ta không có khả năng tạo thành mùa xuân đạo đức cho nhân loại và chúng sinh. Vì vậy, chúng ta phải biến Từ, Bi, Hỷ, Xả, trở thành sinh chất của mùa xuân an lạc, bảo vệ sinh môi, gìn giữ hòa bình, khiến trái đất không phải là nơi tương tác của những kẻ hận thù hay những tham vọng bá chủ của những kẻ tà kiến cuồng si, đầy cục bộ và phiến diện.

Kính bạch chư Tôn đức;

Thưa quý liệt vị;

Là đệ tử của đức Thế Tôn, bao gồm cả hai chúng xuất gia và tại gia, chúng ta nguyện làm bất cứ điều gì trong những điều kiện đang có thể, khiến mùa xuân an lạc thực sự có mặt trên quê hương và trên thế giới này.

Một lần nữa, Tôi thay mặt chư Tôn đức của hai Hội đồng, cầu nguyện đức Phật gia hộ cho tất cả chúng ta và hết thảy chúng sinh luôn luôn sống trong ánh sáng xuân đầy sinh lực Trí tuệ và Từ bi của chư Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Phật lịch 2563.

Tu viện Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai,

ngày 07/12/Kỷ hợi.

Trân trọng

HĐTGBT và HĐGG GĐPTVN

Thượng Thủ

Sa môn THÍCH MINH CHIẾU

Xem thêm

gdpt

BHD Trung ương GĐPTVN: Phục bái thượng văn | Điếu văn kính dâng Đức Tăng Thống

Sông Côn sóng cuộn, Đỉnh Thái mây vần; Bốn nghìn năm non nước lặng chuông …

chu ton duc

Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII năm 1970

  – Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng.– Kính thưa …

trai tinh lam

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Người Áo Lam, anh chị nghĩ gì, làm gì khi đã một lần khoác chiếc áo Lam và cài Hoa Sen trắng

(Bài nói chuyện tại Trại Tình Lam, Hội Ngộ Cựu Đoàn Viên Long Hoa Liên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.