ht thich tam chau1

Thích Tâm Châu: Thông bạch về lập trường của GHPGVNTN (1964)

Phật Lịch 2507,

Saigon ngày 3 tháng 2 năm 1964

THÔNG BẠCH

 

Kính gởi: Quý Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni và toàn thể Phật tử.

Trước những biến chuyển mới của thời cuộc, chắc chắn quý vị đang hướng về Giáo hội, chờ đợi một tiếng nói.

Dầu thời cuộc thế nào, lập trường của Giáo hội vẫn thuần nhất. Giáo hội xin nhắc lại một vài điểm chính, để quý vị nhận định đúng đắn thái độ của mình trước thời cuộc.

1. Về phương diện cá nhân, mỗi Phật tử còn là một công dân. Phật tử phải làm tròn nhiệm vụ công dân của mình để phục vụ xứ sở. Giáo hội không can thiệp vào đời sống chính trị của mỗi Phật tử. Phật tử có quyền hành động theo quan niệm của mình, miễn là quan niệm đó phù hợp với sự sinh tồn của Đạo pháp và dân tộc.

2. Về phần Giáo hội, Giáo hội không có xu hướng chính trị. Đặc tính của Giáo hội là tôn giáo. Mục đích của Giáo hội là đem lại hạnh phúc cho tín đồ bằng Phật pháp. Hoạt động chính của Giáo hội là truyền bá Phật pháp. Do đó, Giáo hội hoan nghinh chính phủ nào hay đoàn thể nào tôn trọng mục đích và tán thành hoạt động của Giáo hội. Trái lại, Giáo hội cương quyết chống lại mọi chủ trương kỳ thị tôn giáo, mọi âm mưu đàn áp Phật giáo đồ, đi ngược lại ước vọng công bình của xã hội. Những nguyện vọng mà Giáo hội đã vận động, Giáo hội cương quyết nắm giữ.

3. Hiện nay, có nhiều tin đồn dù có lợi hay có hại cho Giáo hội. Giáo hội yêu cầu quý vị đừng nghe theo, nếu không có sự xác nhận của Giáo hội.

4. Trong giai đoạn hiện tại cũng như mọi sự chuyển biến khác, Phật giáo đồ Việt Nam luôn luôn siết chặt hàng ngũ và giữ thái độ sáng suốt hơn bao giờ hết.

Kính thông bạch

Viện trưởng Viện Hóa Đạo

Thượng tọa THÍCH TÂM CHÂU

Check Also

thay 1

Thích Nhất Hạnh (Đạo Phật của tuổi trẻ): Chương I: Xây dựng lại cấu trúc gia đình

Gia đình Phật tử là một trong những thành trì cuối cùng mà chúng ta …

Thien Hoa

Thích Thiện Hoa: Ghi ân các bậc tiền bối hữu công trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam

DIỄN VĂN Của Thượng-Tọa Thích Thiện-Hoa, Viện Trưởng Viện Hóa-Đạo G.H.P.G.V.N.T.N, đọc trong lễ kỷ-niệm …