VĂN HỌC

Vĩnh Hảo: Nhẹ gót hóa thân

HT Don Hau 1

NHẸ GÓT HÓA THÂN Điếu văn tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Vĩnh Hảo (viết tại North Hills, California, 1992)   Chân tâm trạm tịch Pháp tánh linh minh Người từ vô sinh hóa thân dòng biến dịch Mượn thân giả hợp độ khắp cõi nhân sinh. …

Đọc thêm

Võ Hồng: Màu áo nâu sồng

chu tieu

Ông bạn rót thêm tách trà đẩy về phía tôi:  – Mời thêm tách nữa, trà này coi vậy mà uống được. Im lặng chợt ông ngước mặt nhìn tôi:  – À! Chợt nhớ ra. Hôm Phật Đản cách nay mười năm, tôi lên chùa Long Sơn dự lễ. Lễ …

Đọc thêm

Vĩnh Hảo: Đọc thơ Cao Tần

bien

Bỗng dưng bị đặt vào một hoàn cảnh không còn chọn lựa nào khác, họ lên đường, ly hương, bắt đầu đời sống của những kẻ lưu vong. Từ mảnh đất mới, với hai tay trắng, cố gắng gầy dựng nên cơ nghiệp mới. Cơ nghiệp thành tựu lớn lao …

Đọc thêm