Browsing: Văn

Nói đến mùa hạ, người ta thường nghĩ về hoa sen, một loài hoa mang nhiều tính chất đặc thù mà không có một loài hoa…

Trúc ly mao xá phong quang hảo Đạo viện Tăng phòng tổng bất như. (Cổ đức Trung Hoa) Vừa qua khỏi cây cầu trên quốc…

Ánh lửa bập bùng từ bếp lò giữa nhà tỏa hơi ấm và đủ soi nhập nhoạng mặt người, lửa vừa để nấu ăn và sưởi…

Đọc bài nào của ông cũng thấy từ ngữ Phật giáo, hoặc tư tưởng Phật giáo phảng phất đàng sau. Những thuật ngữ Phật giáo tràn…

Trong cuốn Tăng Già Việt Nam[1] của Hòa Thượng Thích Trí Quang, có một câu rất hay, rất cảm động mà mỗi khi lẩm nhẩm…