BBT

Vĩnh Hảo: Già Lam

qhgl

Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn viết về Ôn Già Lam và Tu viện Quảng Hương Già Lam. Ôn Già Lam là cách gọi tôn kính của những môn đệ và phật-tử hướng về Đại lão Hòa thượng …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Quảy gánh ra đi

ht tue sy 4

Hướng về rặng núi xa, đồi cây xanh, Thầy quảy trên vai hai túi đồ, có lẽ một túi đựng đồ dùng cá nhân và túi kia là y hậu, đôi cuốn sách đọc… đếm từng bước trên con đường mòn của miền thôn dã. Đầu đội chiếc nón lá. …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Tường trình về chuyến đi chữa bệnh của Ðại lão Hòa thượng Huyền Quang

hthq 04

Kính gởi: Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoá Ðạo GHPGVNTN tại Thanh Minh Thiền Viện – TP/ Hồ Chí Minh; Kính bạch Hòa Thượng. Ðầu tháng 01/2003, khối u trên má phải của Ðại lão Hòa Thượng xử lý viện Tăng Thống GHPGVNTN bỗng mỗi ngày một lớn dần. Vì …

Đọc thêm

Cao Huy Thuần: Chữ Hòa trong văn minh Trung Hoa, Nhật Bản và trong giới luật Phật giáo

ShotokuTaishi

Các luật gia Đức thuộc trường phái lịch sử cho rằng mỗi dân tộc có một cái hồn, một “volksseele”. Quan niệm này bị nhiều người chỉ trích, vì thiếu tính cách khoa học, ai muốn quả quyết gì cũng được. Thế nhưng phải nhận rằng mỗi dân tộc có một cách sống, cách suy nghĩ riêng và cách sống đó ảnh hưởng trên luật, chính …

Đọc thêm