BBT

Joaquín Selva | Tâm Thường Định lược thuật: Lịch sử của Chánh niệm: Từ Đông sang Tây và Tôn giáo đến Khoa học

IMG 7612

Joaquín Selva, Bc.S., Nhà tâm lý học; nghiên cứu khoa học thần kinh và biên tập viên về lãnh vực khoa học. Joaquín vừa là trợ lý giảng dạy, vừa là trợ lý nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu để đưa ra những nhận định khả tín, thông qua …

Đọc thêm

Inquiring Mind | Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Phỏng vấn Tỳ kheo Bodhi: “Người thông dịch cho Phật”

Bhikkhu Bodhi

Trong một phần tư thế kỷ qua, vị Sư sinh trưởng ở Mỹ, Tỳ-kheo Bodhi đã đắm mình trong Kinh điển Pali và hiện là một thông dịch viên được kính trọng. Các bản dịch tiếng Anh của Majjhima Nikaya và Samyutta Nikaya (ấn phẩm Trí tuệ, 1995 và 2000) đã trở …

Đọc thêm

Thích Đức Thắng: Tứ thiền

zen

Tứ thiền (catvāri dhyānāni) là bốn phương pháp thiền định dùng cho cả nội giáo và ngoại giáo cùng tu tập thực hành, nhằm đối trị các lậu hoặc, là nhân siêu việt mọi lưới hoặc nghiệp của dục giới, là quả sinh lên cõi sắc giới, là y địa …

Đọc thêm

Chánh Trí: Ly và tàn

chu tang

Nếp sống quy củ thiền môn đã để lại nhiều chuẩn tắc sinh hoạt quý báu. Câu nói trên là một thí dụ tiêu biểu. Trong bối cảnh Phật giáo hiện nay, nhất là đời sống sinh hoạt Tăng Ni Phật tử bị ảnh hưởng mạnh bởi trào lưu xu …

Đọc thêm