BBT

Thích Thái Hòa: Hướng về thành đạo

Duc Phat

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sanh. – Điểm Đến Chí Thiện Sau những ngày từ bỏ vương cung, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, làm người xuất gia, Thế Tôn nói: “Mặc dù cha mẹ không bằng lòng, than khóc nước mắt …

Đọc thêm

Hội đồng Hoằng Pháp: Thông cáo báo chí số 4, 04/01/2022: Về việc Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

hoang phap

THÔNG TIN BÁO CHÍ — SỐ 4, 04/01/2022 Về Việc Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam   Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của …

Đọc thêm

Lam Yên: Đêm Thành Đạo

thanh dao 1

Cao cả thay lời nguyện lành và cương quyết của vị Sa-môn trẻ! Sau khi phát đại nguyện, Ngài ngồi kiết già dưới cội Bồ-đề nhập thiền, quán tưởng… rừng Bồ-đề dường như yên tịnh hơn, thanh vắng hơn sau khi tất cả các vị đạo sĩ đã cùng nhau …

Đọc thêm

Thích Đức Thắng: Phật

phat thanh dao

Phật là từ gọi tắt của Phật-đà được phiên âm từ chữ Buddha của tiếng Phạn (sanskrite), có nơi còn phiên âm là Phù-đà, Phù-đồ, Phù-đầu, Một-đà, Bột-đà,… có nghĩa là chỉ cho Bậc đã giác ngộ hoàn toàn về nhân sinh và vũ trụ, là Bậc hiểu biết thấu …

Đọc thêm

Thích Mãn Giác: Thơ Xuân

mai trang 9

TA GỌI XUÂN VỀ Los Angeles, Xuân Tân Dậu Ta gọi xuân về, xuân ở đâu Núi sông xa lạ nắng vương sầu Tâm tư một kiếp còn nguyên vẹn Thế sự bao lần hòa biển dâu Ta gọi xuân về, xuân vẫn đang Mênh mông trời biển gió lang …

Đọc thêm

Rev. Sangabopura Akhila | Oanh Vũ lược thuật: Thái độ của Phật giáo về việc phòng ngừa lạm dụng và ngược đãi trẻ em

child abuse 6

Mặc dù từ trước đến nay, nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến Phật giáo, nhưng riêng với quan điểm chống xâm hại trẻ em dường như là rất hiếm, và khó tìm thấy. Thậm chí, một số học giả nghiên cứu cho rằng không có quan điểm của Phật giáo …

Đọc thêm