Bắc Phong: Đức Phật và tên cướp

buddha bandit

Có lần kia đức Phật
Sau khi khất thực về
Bỗng gặp một tên cướp
Chặn đường ngài hăm he

Hắn cầm gươm dọa giết
Ngài bảo cứ xuống tay
Nhưng giúp tôi thỏa nguyện
Hãy chặt một nhánh cây

Tên cướp vung gươm chặt
Nhánh cây liền đứt lìa
Phật cảm ơn xong bảo
Gắn lại thân cây đi

Tên cướp cười hăng hắc
Bộ ngươi điên hay sao
Nhánh cây đã bị chặt
Ai gắn lại được nào

Đức Phật mỉm cười nói
Chính ông mới là điên
Hành động như đứa trẻ
Sinh sát tỏ uy quyền

Hãy nghe tôi khuyên bảo
Giết hại chuyện dễ thôi
Kẻ uy quyền thực sự
Hàn gắn vết thương đời

Bắc Phong

(*) Thơ phóng tác và dịch từ một truyện Phật Giáo:

BUDDHA AND THE BANDIT

Buddha was once threatened with death by a bandit called Angulimal. “Then be good enough to fulfill my dying wish,” said Buddha. “Cut off the branch of that tree.” One slash of the sword, and it was done! “What now?” asked the bandit. “Put it back again,” said Buddha. The bandit laughed. “You must be crazy to think that anyone can do that.” “On the contrary, it is you who are crazy to think that you are mighty because you can wound and destroy. That is the task of children. The mighty know how to create and heal.” (Source: Zen Stories To Tell Your Neighbors)

Xem thêm

Bankei

Bắc Phong: Vâng lời

Đây là câu chuyện đạo Về thiền sư Bàn Khuê Mỗi lần ngài thuyết pháp …

Than Loan

Bắc Phong: Chí nguyện xuất gia

Thân Loan (1173-1262) Vị Tổ sáng lập Tịnh Độ Chân Tông   Sau thời kinh …

geshe langri thangpa 1

Geshe Langri Thangpa | Bắc Phong dịch Việt: Bát nguyện chuyển hóa tâm

BÁT NGUYỆN CHUYỂN HÓA TÂM Geshe Langri Thangpa (1054-1123)   1. Nguyện quí hơn ước …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.