diendan

Quảng Pháp: Để có một “Diễn đàn Mở” đúng nghĩa cho Sen Trắng

Các diễn đàn mở “Open Forums”, đúng nghĩa, phải được thiết kế để tập hợp thành viên từ trong một cộng đồng cụ thể lại với nhau để thảo luận về các vấn đề thực tế và có liên quan mà họ giải quyết trong cộng đồng của mình. Nó cung cấp cho mọi thành viên một nền tảng để thảo luận cởi mở, an toàn để phản ánh và thể hiện những gì họ phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày của bản thân. Diễn Đàn Mở không giới hạn số lượng thành viên lẫn phân biệt chủng tộc, giới tính và tuổi tác. Các chủ đề có thể bao gồm từ những vấn đề nội bộ cho đến những vấn nạn lạc hậu, nghèo đói, bạo lực, HIV và AIDS, các vấn đề ở thành phố, rào cản ngôn ngữ, đến suy thoái môi trường v.v… Ngoài ra, nó mang đến cho mọi thành viên một cơ hội để mô tả và chia sẻ những vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng và bản thân, cũng như những ý tưởng khả thi về cách tìm ra hướng giải quyết và tạo sự thay đổi.

Các nguyên tắc cơ bản của một Diễn Đàn Mở

  1. Có sự tham gia hòa nhập – Điều hợp viên giúp cho cuộc thảo luận luôn cởi mở và trôi chảy để mọi người có cơ hội tham gia đầy đủ và bình đẳng, cũng như chia sẻ quan điểm của họ một cách tự tin, thoải mái. Điều quan trọng là khuyến khích những người muốn dành nhiều thời gian hơn thời gian họ chia sẻ cũng như dành thời gian lắng nghe người khác.
  1. Tăng cường học hỏi cá nhân – những người tham gia nên đến với những ý tưởng và hiểu biết mới được chia sẻ trong nhóm.
  1. Tạo sự đoàn kết – những mối liên hệ mới được tạo ra khi tham dự những sự kiện như vậy, giúp những thành viên bốn phương trở nên gắn kết hơn.
  1. Cung cấp quyền truy cập – nhiều hoạt động của Diễn Đàn Mở, hiện tại và tương lai sẽ lần lần kiện toàn và mở rộng, trên không gian trực tuyến. Diễn đàn mở, mở rộng cơ hội, đặc biệt cho giới trẻ có tiếng nói trong môi trường thực tế.
  1. Tạo Kết nối Địa phương – Toàn cầu – nhấn mạnh vào việc chia sẻ những gì được thảo luận tại địa phương trong bối cảnh toàn cầu.
  1. Là chất xúc tác cho hành động – trong việc tập hợp mọi người lại với nhau để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, các ý tưởng có thể được trao đổi để dẫn đến hành động và hợp tác mới.

Phương pháp điều hợp Diễn Đàn Mở:

  1. Xác định vấn đề – Điều quan trọng là phải có sự đồng thuận chung về những gì cuộc thảo luận sẽ xoay quanh, trong đó nó có liên quan và cấp bách vấn đề mọi thanh viên trong cộng đồng lam viên; để tất cả đều có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm của mình ngoại tuyến. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải tự tin vào khả năng của mình để tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận cởi mở cũng như có thể cung cấp thông tin nhằm thúc đẩy một cuộc đối thoại cho phép mọi người cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các vấn đề thực tế xung quanh chủ đề này. Bắt đầu từ bây giờ, Diễn đàn Mở Diễn Đàn Mở sẽ tương ứng với các chủ đề thiết thực; tuy nhiên, các thành viên tự nguyện tham gia vào diễn đàn, cũng có thể, hay đúng hơn, có quyền tùy chọn điều hợp Diễn đàn mở cho một chủ đề khác, xét thấy lợi lạc cho tổ chức.
  1. Xác định một vị trí có sẵn – Ngoài không gian điện toán, online. Địa điểm tổ chức cho Diễn đàn Mở có thể là trung tâm cộng đồng, thư viện, tự viện v.v…, Phải là nơi mà mọi người sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái để thể hiện bản thân hoàn toàn tạo ra một bầu không khí hiểu biết chân thực và lòng khoan dung.
  1. Đặt chương trình làm việc của bạn và gửi nó đến trang Diễn đàn Mở – khi bạn đã đã xác định chương trình làm việc và vị trí của bạn, vui lòng gửi đề xuất của bạn tới: email: vpttbhdhk@yahoo.com | sendrangus@gmail.com. Khi đề xuất của bạn được chấp thuận, diễn đàn của bạn sẽ được hiển thị trên trang web Diễn Đàn Mở để thông báo cho các thành viên khác về diễn đàn sắp tới của bạn. Điều này cũng sẽ cung cấp cho bạn không gian để tải lên tài liệu và hình ảnh về mở diễn đàn, nhật ký web để ghi lại quá trình, cũng như để gửi báo cáo kết thúc.
  1. Thông báo và Quảng bá Diễn đàn Mở – Một khi Diễn đàn Mở của bạn đề xuất đã được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu quảng bá Diễn đàn giúp tạo nhận thức trong cộng đồng lam viên trực tuyến, liên đới cộng đồng ngoại tuyến.
  1. Chụp ảnh và ghi lại quy trình và kết quả – Rất cần thiết để có một sự tổng kết cụ thể kèm với hình ảnh sống động phổ biến trên Diễn đàn mở sau khi diễn đàn thảo luận kết thúc. Điều quan trọng là quá trình này là được lập thành tài liệu. Điều này cho phép các thành viên khác của Lam Viên xem diễn đàn đã diễn ra như thế nào và những gì đã được thảo luận. Hình ảnh của sự kiện, các vấn đề được thảo luận, bao nhiêu thành viên tham dự, kết quả của diễn đàn và đánh giá bởi những người tham gia là thông tin quan trọng cần được đúc kết một cách đầy đủ, khách quan.

Một điều cần lưu ý rằng, giới thiệu bản thân, và cho phép người khác giới thiệu bản thân, bao giờ cũng là việc rất tốt để hiểu bạn có thể đang làm việc với loại nhóm nào, vì vậy hãy hỏi họ đưa vào phần giới thiệu lý do tại sao họ chọn tham dự diễn đàn. Có thể cần cung cấp thông tin và lý do tại sao diễn đàn quan trọng, tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều này không nên mất thời gian vì cuộc thảo luận nên dành phần lớn thời gian cho nó. Vì vậy, hãy nhớ là ngắn gọn và súc tích. Ngoài ra, hãy cho phép một khoảng thời gian cho các câu hỏi và câu trả lời với giới hạn thời gian quy định tối đa là 10 phút.

Thảo luận về các vấn đề

Một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thảo luận theo cách toàn diện là lắng nghe ý kiến của mọi người bằng cách đi theo một vòng kết nối hoàn chỉnh, để mọi người biết về giới hạn thời gian chung.

Các thể thức thảo luận – Có nhiều thể thức thảo luận khác nhau, từ mở rộng cho đến độc quyền. Điều hành viên phụ thuộc vào việc đảm bảo rằng tất cả người tham gia có thời gian công bằng và bình đẳng để thể hiện bản thân.

Để giúp đạt được một mô hình toàn diện hơn, sau đây là danh sách cần ghi nhớ đồng thời tạo điều kiện cho Diễn đàn.

Kỹ năng thúc đẩy:

  • Người điều hợp không “dẫn dắt” cuộc thảo luận, nhưng giúp hướng nó vào hướng tới một kết quả tích cực và hiệu quả.
  • Người điều hợp cũng cần phải nói rõ về trình tự của cuộc thảo luận cũng như có một chương trình làm việc và tiến trình thời gian nhất định để đảm bảo có cấu trúc trong quá trình diễn đàn, nhưng cũng cho phép một số linh hoạt nếu cần thiết.
  • Người điều hợp giúp chuyển các vấn đề mà người tham gia đưa ra vào tổ chức và ghi lại các ý tưởng đồng thời khuyến khích mọi người chia sẻ và trao đổi suy nghĩ và ý kiến của họ.
  • Quá trình có thể được ghi lại thông qua việc sử dụng kết hợp các biểu đồ, nghệ thuật (tranh tường), biên bản và đánh giá bằng văn bản của những người tham gia.

Tóm tắt & Suy ngẫm:

Kết thúc bằng cách viết ra kết quả đạt được với nhóm. Yêu cầu mọi người phản ánh suy nghĩ chung của họ về diễn đàn và đưa ra ý kiến của họ của các bước tiếp theo có thể.

Đánh giá:

Để có thể đánh giá giá trị của diễn đàn đối với những người tham gia, một đoạn ngắn đánh giá nên được đưa ra gần cuối diễn đàn, vì vậy hãy đảm bảo phân bổ thời gian cho hoạt động cuối cùng này. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội cho họ ghi lại những suy nghĩ cá nhân về trải nghiệm của họ. Như là những câu hỏi cần bao gồm sẽ là:

  1. Bạn học được gì trong diễn đàn này?
  2. Cái gì bạn có cảm thấy kết quả tích cực từ diễn đàn này không?
  3. Làm gì bạn nghĩ có hiệu quả và điều gì không?
  4. Bạn có đề xuất nào khác không cho Diễn đàn mở trong tương lai?
  5. Hãy bình luận về kinh nghiệm cá nhân của bạn, bạn đã có trong khi ở diễn đàn.

Xem thêm

social media and kids shutterstock

Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ

Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu …

pho hoa 2

Quảng Pháp: Mười năm, “PHỔ nguyện gia môn một chữ HÒA”

  Những tuần trước, anh Nguyên An Tôn Thất Thái có nhắc, đã sắp tới …

nguyen duc quang 2

Quảng Pháp: Tiễn anh Nguyễn Đức Quang là, “một nụ cười không tươi!”

Hôm nay cười vang tiễn Anh là, “nụ cười muôn đời là một nụ cười …

Leave a Reply

Your email address will not be published.