Tag Archives: Tăng đoàn GHPGVNTN

Thích Viên Lý: Thông Bạch Phật Đản PL 2565

thay vien ly

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 USA Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com _____________________________________________________________________________________________________ Số: 034/HĐĐH/TB/CT THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2565 Của Hội Đồng Điều Hành Nam Mô Bổn …

Đọc thêm