Browsing: Tạp chí Phật giáo Việt Nam

Từ ngày tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi sang nước ta đến nay, kể ra đã đến mười lăm thế kỷ. Phật Giáo đã ở lại cùng chúng ta một…