Tag Archives: Thích Tịnh Khiết

Thích Thiện Minh: Điếu văn tưởng niệm Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết trước khi nhập bảo tháp

thích thiện minh

ĐIẾU VĂN của HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Do Thượng tọa Thích Thiện Minh, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đọc trong lễ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Tăng Thống trước khi nhập tháp. Nam mô Thập phương Thường trú Tam bảo …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Tịnh Khiết

htthichtinhkhiet

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1891-1973)   DANH HIỆU Về phương diện tôn vinh và nhiệm mệnh thực tế, Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Khiết là vị Đệ Nhất Tăng Thống của Phật …

Đọc thêm