Tiêu điểm

Không Quán: Tánh Không tổng hợp Tam thừa Phật giáo trong tinh thần bất bộ phái theo phật giáo Tây Tạng

lien hoa sanh 2

  1. Nhập đề Khi nhìn chung về tình trạng của thế giới ngày nay, chúng ta đều phải nhận thấy là thế giới đi về một tình trạng toàn cầu hóa. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế, sự phồn thịnh đặt trên quan điểm thực dân, khai …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Vu Lan – Mùa mở những sợi dây treo ngược

ht thai hoa

Mỗi mùa Vu lan về là những người con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ và từ bi từ nơi tâm mình và từ nơi chính cuộc sống hằng ngày của mình, để cúng dường lễ Vu lan, với một ý nghĩa thiết thực. Vu lan, tiếng Phạn là Ullambana, Hán phiên …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Tin Phật

phat 1

Có lần đức Phật nói với những người theo học trực tiếp với Ngài là hãy TIN vào sự giác ngộ của Ngài, và mười phẩm tính của Ngài được biểu trưng qua các danh hiệu “Như Lai”, “Ứng Cúng”, “Chánh Biến Tri”, v.v. Nhưng khi được người dân Kalama …

Đọc thêm

Lê Mạnh Thát: Ghi chú sơ bộ về tình trạng điển tịch Phật Giáo Việt Nam đầu thế kỷ XIX

tuong quan am

Theo Việt nam Phật giáo sử lược của Thầy Mật Thể, thì vào khoảng năm 1825-1829 đại sư An Thiền có viết một bộ sách ba quyển nhan đề Đạo giáo nguyên lưu. Tuy thế, nếu cứ vào chính thủ bản của bộ sách này, thì chắc nó phải được …

Đọc thêm