Tiêu điểm

Thích Nhuận Châu: Từ Phú-lâu-na đến Trúc Đạo Sinh – Những gương hoằng pháp bi tráng

phu lau na 2

Từ Phú-lâu-na…     Đọc đoạn đối thoại ngắn giữa đức Phật và Phú-lâu-na khi Phú-lâu-na phát nguyện đi giáo hóa ở xứ Du-lô-na, chúng ta ai cũng cảm khái tinh thần dõng mãnh, vô úy của Ngài: – Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi cho phép con đến nước …

Đọc thêm

Thích Như Điển: Mùa sen nở

ht nhu dien

Người Á Châu không ai là không biết đến hoa Sen. Vì Á Châu chúng ta có khí hậu ấm áp, nhất là những xứ như Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam, Trung Quốc và ngay cả Đại Hàn hay Nhật Bản, hoa …

Đọc thêm

Thích Nguyên Hiệp: Nhập thế và từ thiện

bo thi

NHẬP THẾ Những năm gần đây, cụm từ “Phật giáo nhập thế” được nhắc đến nhiều. Điều này đôi khi khiến người ta nghĩ rằng Phật giáo nhập thế là một hình thái Phật giáo mới đang được cổ xúy, hoặc rằng Phật giáo từ xưa đến nay chưa từng nhập …

Đọc thêm

Không Quán: Tánh Không tổng hợp Tam thừa Phật giáo trong tinh thần bất bộ phái theo Phật giáo Tây Tạng

lien hoa sanh 2

  1. Nhập đề Khi nhìn chung về tình trạng của thế giới ngày nay, chúng ta đều phải nhận thấy là thế giới đi về một tình trạng toàn cầu hóa. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế, sự phồn thịnh đặt trên quan điểm thực dân, khai …

Đọc thêm