Tiêu điểm

Bhikkhu Cittacakkhu dịch và chú: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

phat 2

(Nguyên tác: E. Frauwallner, The earliest Vinaya and the beginning of Buddhist literature; Ch. ii. Sarvāstivādin and Mūlasarvāstivādin) [24] Việc xác định Luật tạng của các bộ phái Thuyết nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivādin), Pháp tạng bộ (Dharmaguptaka), Hóa địa bộ (Mahīśāsaka), và Nam truyền Pāli đều xuất phát từ …

Đọc thêm

Phát hành TẬP SAN PHẬT VIỆT | Số 1 | Kính Mừng Phật Đản

ts PV

sukho buddhānam uppādo sukhā saddhammadesanāsukhā saṅghassa sāmaggī samaggānaṃ tapo sukho(DhP 194)  “Vui thay, Phật ra đời!Vui thay, Pháp được giảng!Vui thay, Tăng hòa hợp!Hòa hợp tu, vui thay!”(Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú) Happy is birth of the Awakened Ones.Happy is teaching of the True Dharma.Happy is …

Đọc thêm