Tiêu điểm

Thich Nu Thanh Nha: Dasapāramitā: A Buddhist Way For Universal Compassion And Benefit For Global Well-Being

buddha 1

DASAPĀRAMITĀ: A BUDDHIST WAY FOR UNIVERSAL COMPASSION AND BENEFIT FOR GLOBAL WELL-BEING By: Bhikkhuni Thích Nữ Thanh Nha (Nguyen Thi Minh Phuong) Research Scholar of Gautam Buddha University   I. Introduction: Buddhist teachings offer abundant guidelines for how people should communicate, or what standards and rules should guide people’s conduct. …

Đọc thêm

Thích Trí Quang: Người xuất gia

ht tri quang

1. THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XUẤT-GIA? Kinh Phước-Điền nói: “Có năm đức tính mà Sa-Di (cấp bực đầu tiên của người Xuất-gia) phải biết: Thứ nhất, phát tâm xuất-gia, vì cảm mến đạo-pháp; thứ hai, hủy bỏ hình đẹp vì để xứng pháp y; thứ ba, cắt bỏ ân ái, …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I: Cuộc đời Đức Phật lịch sử (tt)

tuong phat 2 1

CHƯƠNG 1 CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ (tt) Xưng tán Phật L.36  Chư thiên xưng tán Bạch Thế Tôn, Thiên đế Thích biết được chư Thiên ở Tam thập tam thiên tín tâm hoan hỷ, liền nói với họ: ‘Này các thiện hữu, các bạn có muốn nghe tám …

Đọc thêm

Christina Feldman | Đạo Sinh dịch Việt: Bồ-tát Quan Âm, vị hộ pháp và che chở cho chúng sinh

bo tat 2

“Bồ-tát Quan Âm đã được thể hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau. Có khi ngài được miêu tả theo thần thái của một phụ nữ, khuôn mặt an nhiên, cánh tay duỗi dài, và đôi mắt mở lớn. Có khi ngài cầm một cành liễu, tượng trưng cho sự …

Đọc thêm