Tiêu điểm

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Lịch sử khái luận | Lịch sử truyền bá

buddha 4

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Phần thứ nhất Lịch Sử Khái Luận Chương III …

Đọc thêm