Tiêu điểm

Hướng Chân: Tiểu sử Cố Hòa thượng THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) – Phần 1: Tiểu Sử

hoa thuong thich thien hoa 1519

Tiểu Sử Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) LỜI NGƯỜI VIẾT Cầm viết biên lại Lịch Sử Hòa Thượng THÍCH THIỆN HOA, chúng tôi nhắm vào hai mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất, để tỏ lòng biết ơn người quá cố. Đời Ngài đã sống trọn vẹn …

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Thơ Thiền Việt Nam, một con đường tiếp cận với văn hóa trong quá khứ

thay le manh that

Dòng thơ thiền Việt Nam khi suy gẫm về thân phận con người, lúc mô tả về phong cảnh của đất nước, cũng không thoát khỏi quy định của chức năng Phật giáo. Điều này cũng dễ hiểu, vì Phật giáo đặt sự tồn vong của mình trong sự tồn vong của dân tộc. Vì sự tồn vong của dân tộc có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của mỗi cá thể làm nên dân tộc đó. Phật giáo là …

Đọc thêm