Tiêu điểm

Geshe Kelsang Gyatso | Thích Nữ Trí Hải dịch Việt: Phật giáo truyền thống Tây Tạng

hoc vien Phat giao Tay Tang

PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TÂY TẠNG  Buddhisme in the Tibetan Tradition Nguyên tác của Geshe Kelsang Gyatso,  Bản Việt ngữ của Thích nữ Trí Hải   GIỚI THIỆU  Một sự trình bày rõ ràng và trung thực về Phật giáo Tây Tạng, quyển sách này trình bày căn bản của Phật pháp theo một đường lối mà mọi người đều có thể hiểu được khi …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: L.40 Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy

Dan vao tue giac

Điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc đe dọa L.40. Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến cho ông ấy xuất gia thọ giới, và sau đó chứng đạt giác ngộ. …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Sự thành lập Tăng-già

saṅgha

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Chương hai Sự thành lập Tăng-già   1. Giáo đoàn Tỳ-kheo Truyền thuyết nói về bốn dấu hiệu: sinh, già, bệnh, chết (khổ) và vị Sa-môn (giải thoát) mà thái tử Siddhattha (Tất-đạt-đa) nhìn thấy ở bốn cửa thành sau những lần đi dạo đã sơ phác cho ta nội dung …

Đọc thêm