Tiêu điểm

Như Hùng: Phật Việt

109172089 1959708167499841 3746376828432658606 o 1

Từ ngàn năm trước cho đến tận ngàn sau, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vẫn vang dội mãi trong tâm thức đi về của Đạo Phật Việt, như một năng lực cứu độ nhiệm mầu cho chúng sanh đang đắm chìm trong thế giới thống khổ của …

Đọc thêm

Common Buddhist Text [1]: Background to this book, and its contributors – General introduction

DanvaotuegiacPhat

GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey, Dharmacārī Śraddhāpa, P.D. Premasiri, G.A Somaratne, Venerable Thich Tue Sy ___________________ Background to this book, and its contributors   This book is a project of the International Council of Vesak, based at Mahachulalongkorn-rajavidyalaya University (MCU), Thailand, Vesak being the Buddhist …

Đọc thêm

Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Sắc và hạt “hạ nguyên tử” qua bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh

suong

Nhiều năm về trước, tôi đã không đồng tình về nhiều dịch bản cũng như bình giải về bài kệ thơ “Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô…” trước khi thị tịch của Thiền sư Vạn Hạnh. Dường như chưa có dịch giả nào đào xới cái vỉa quặng giáo …

Đọc thêm

Hồng Dương: Vô thường và biến chuyển trong phẩm II Trung Luận: Quán Khứ Lai

vothuong

CHUYỂN ĐỘNG VÀ THỜI GIAN. Trong Phẩm Hai: Quán Đi và Lại, nhằm giải thích một cách cụ thể những biến chuyển không ngừng trong thế giới vô thường theo lý duyên khởi, Trung luận đề cập vấn đề đi và đứng yên phát sinh từ ba duyên tố trọng …

Đọc thêm