tap chi Tu tuong

Viện Đại học Vạn Hạnh | Tạp chí Tư Tưởng

TẠP CHÍ TƯ TƯỞNG

Cơ Quan Luận Thuyết của Viện Đại Học Vạn Hạnh

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: Thượng Tọa Thích Minh Châu
______________________

 

SỐ 1 [1] (01-08-1967, khổ 13-19, 540tr)
Chuyên đề về: TRUNG QUÁN, THIỀN

Thích Minh Châu: Thái độ tâm linh của đạo Phật
Thích Mãn Giác: Long Thọ và lập trường Trung quán
T.R.V Murti/ Trí Hải dịch: Định giá hệ thống Trung Quán
Thích Tuệ Sỹ: Trung Quán và vấn đề thực thể
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2&3 [2] (1968, khổ 13-19, 404tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4&5 [3] (1968, khổ 13-19, 432tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1 [4] (01-06-1969, khổ 16-24, 100tr)
Chuyên đề về: HIỆN TƯỢNG HỌC HUSERL (Phạm Công Thiện phụ trách)

– Ý nghĩa của Tạp chí Tư Tưởng và vấn đề hiện tượng học
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2 [5] (01-07-1969, khổ 16-24, 104tr) Kỷ niệm Phật Đản 2513
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VÀ HÒA BÌNH (Ngô Trọng Anh phụ trách)

Thích Minh Châu: Khả tính của Phật giáo đối với vấn đề hòa bình
Mai Thọ Truyền: Tinh thần hòa bình trong Phật giáo
Thích Minh Châu: Sứ mệnh của con người trí thức trong hoàn cảnh Việt Nam và thế giới
K.L.Dalail & P.Garreau: Đồng thanh tương ứng với khả tính của Phật giáo trong vấn đề hòa bình
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3 [6] (01-08-1969, khổ 16-24, 208tr)
Chuyên đề về: XÃ HỘI HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC (Tôn Thất Thiện phụ trách)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4 [7] (01-09-1969, khổ 16-24, 176tr)
Chuyên đề về: GIÁO DỤC (Dương Thiệu Tống phụ trách)

Thích Minh Châu: Đường hướng giáo dục Phật giáo
Ngô Trọng Anh: Khả tính của Phật giáo đối với sự khủng hoảng giáo dục hiện đại
Tôn Thất Thiện: Tri bản: Phương pháp học hỏi theo Đại Học và Trung Dung
– Lê Tôn Nghiêm: Ý thức giáo dục đại học
Dương Thiệu Tống: Giáo dục phục vụ văn hóa dân tộc
Thạch Trung Giả: Xét lại nguồn gốc và bản thể giáo dục Việt Nam hiện đại
Tư Tưởng: Tin tức Vạn Hạnh
(hoàn tất)

___________

SỐ 5 [8] (01-10-1969, khổ 16-24, 236tr)
Chuyên đề về: MARTIN HEIDEGGER VÀ SỰ THẤT BẠI CỦA TƯ TƯỞNG TÂY PHƯƠNG HIỆN NAY (Lê Tôn Nghiêm phụ trách)

Tâm Tràng Ngô Trọng Anh: Vị trí của Vô thể Heidegger trong tư tưởng Đại thừa
Thích Tuệ Sỹ: Tư tưởng là gì?
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6 [9] (01-11-1969, khổ 16-24, 156tr)
Chuyên đề về: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ CẤU LUẬN (Thích Nguyên Tánh phụ trách)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1 [10] (01-05-1970, khổ 16-24, 124tr)
Chuyên đề về: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO QUÊ HƯƠNG

Thích Minh Châu: Đứng giữa sự sụp đổ hiện nay
Salvatore Quasimodo | Thích Nguyên Tánh dịch: Tiếng nói của con người trên mặt đất
T. Trí Tịnh, T. Minh Châu, T. Quảng Độ: Tiếng nói của Viện ĐH Vạn Hạnh đối với thảm kịch tan nát của quê hương hiện nay
Thích Nguyên Tánh: Chúng ta phải làm việc như thế nào?
Thích Quảng Độ: Có thể biến thiên đường thành địa ngục và địa ngục thành thiên đường
Nguyễn Đăng Thục: Tư tưởng Việt Nam với triết học hiện đại
Kim Định: Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Tôn Thất Thiện: Liêm sỉ: Vấn đề cơ bản của Việt Nam ngày nay
Ngô Trọng Anh: Trường sinh là gì?
Thích Tuệ Sỹ: Tánh không luận là gì?
(hoàn tất)

___________

SỐ 2 [11] (01-06-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: ĐÔNG PHƯƠNG ĐỐI MẶT VỚI TÂY PHƯƠNG

Phạm Công Thiện: Đông phương đối mặt với Tây phương và Tây phương đối mặt với Đông phương
Thích Minh Châu: Bất bạo động của phương Đông: sức mạnh của kẻ mạnh nhất
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3 [12] (03-07-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO ĐỐI MẶT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

– Lời tòa soạn: Phật giáo đối mặt với thế giới hiện đại
Thích Minh Châu | Chân Pháp dịch Việt: Một cơ sở giáo dục Phật Giáo Việt Nam đối mặt với thế giới hiện đại
Thạch Trung Giả: Tiếng nói của con người trên mặt đất
Lê Tôn Nghiêm: Tiềm năng của ý thức thần thoại
Tôn Thất Thiện: Tôn giáo Đông Tây – Khi hai người Quân tử và Thượng trí gặp nhau

(đang cập nhật)

___________

SỐ 4 [13] (01-08-1970, khổ 16-24, 132tr)
Chuyên đề về: THẾ NÀO LÀ PHÊ BÌNH
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5 [14] (01-09-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VÀ NIETZSCHE
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6 [15] (01-10-1970, khổ 16-24, 112tr)
Chuyên đề về: VẤN ĐỀ QUỐC HỌC VÀ VAI TRÒ ĐẠI HỌC; Ý NGHĨA VĂN KHOA VÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN
(đang cập nhật)

___________

SỐ 7 [16] (01-11-1970, khổ 16-24, 112tr)
Chuyên đề về: KINH DỊCH VÀ NHO GIÁO
(đang cập nhật)

___________

SỐ 8 [17] (01-12-1970, khổ 16-24, 160tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VÀ NGUYỄN DU
(đang cập nhật)

___________

SỐ ĐẶC BIỆT (01-01-1971, khổ 16-24, 72tr)
Chuyên đề về: LỄ TỔNG KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 1970-1971
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1 [18] (15-03-1971, khổ 16-24, 112tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2 [19] (15-04-1971, khổ 16-24, 120tr)

Thích Minh Châu: Sung sướng thay, được một bậc Thầy như Đức Phật
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3 [20] (30-05-1971, khổ 16-24, 136tr) Phật Đản PL.2515
Chuyên đề về: ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỀ CẢI TẠO XÃ HỘI

Thích Minh Châu: Đức Phật với vấn đề cải tiến xã hội
Jawaharlal Nehru/Thích Quảng Độ dịch: Giáo lý của Đức Phật
Thích Nữ Trí Hải: Phật giáo với phụ nữ
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4 [21] (30-06-1971, khổ 16-24, 112tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5 [22] (30-07-1971, khổ 16-24, 112tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6 [23] (30-08-1971, khổ 16-24, 120tr)
Thích Quảng Độ: Nhìn Đức Phật qua khía cạnh văn hóa
(đang cập nhật)

___________

SỐ 7 [24] (30-09-1971, khổ 16-24, 96tr)

Lê Mạnh Thát: Để tiến đến việc máy móc hóa công tác dịch thuật
(đang cập nhật)

___________

SỐ 8 [25] (30-10-1971, khổ 16-24, 96tr)

Thích Minh Châu: Mục tiêu và đường hướng của Viện Cao đẳng Phật học
Thích Tuệ Sỹ: Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán
(đang cập nhật)

___________

SỐ 9 [26] (30-11-1971, khổ 16-24, 96tr)

Thích Quảng Độ: Vạn Hạnh với một nền giáo dục tổng hợp
Lê Mạnh Thát: Để tiến đến việc máy móc hóa công tác dịch thuật (2)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 10 [27] (30-12-1971, khổ 16-24, 112tr)

Thích Huyền Vi: Triết học cho giáo dục gia trong thế giới cuồng loạn
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1, 03-1972 [28] (25-03-1972, khổ 16-24, 116tr)

Tư Tưởng: Thời tượng
Thích Minh Châu: Trách nhiệm của nhà giáo dục
Thích Minh Châu: Pháp là tối thượng
Thích Tuệ Sỹ: Dẫn vào thế giới Văn học Phật Giáo
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2, 04-1972 [29] (25-04-1972, khổ 16-24, 112tr)

Thích Tuệ Sỹ: Quan niệm về sự kết cấu trong một tác phẩm Đại thừa
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3, 05-1972 [30] (05-1972, khổ 16-24, 112tr) Phật Đản 2516
Chuyên đề về: ĐẠO PHẬT VỚI VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

Thích Minh Châu: Đạo Phật với Văn học và Nghệ thuật
Lê Mạnh Thát: Ghi chú sơ bộ về tình trạng điển tịch Phật Giáo Việt Nam đầu thế kỷ XIX
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4, 06-1972 [31] (25-06-1972, khổ 16-24, 96tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5, 07-1972 [32] (07-1972, khổ 16-24, 104tr)

– Thích Tuệ Sỹ: Giá trị đối chiếu trong những tương quan văn hóa
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6&7, 08&09-1972 [33&34] (09&10-1972, khổ 16-24, 154tr)
Chuyên đề về: NGÀI VẠN HẠNH VÀ Ý THỨC TỰ CHỦ CỦA DÂN TỘC

Tư Tưởng (Lời dẫn): Ngài Vạn Hạnh và Ý thức tự chủ của dân tộc
Lê Văn Siêu: Xã hội Việt Nam dưới quyền cai trị của nhà Tùy và Đường
Thích Tuệ Sỹ: Những cuộc vận động của Phật Giáo Việt Nam cuối thời nhà Đường (1)
Thích Mãn Giác: Lý Công Uẩn và Phật Giáo Việt Nam dưới triều Lý
Nguyễn Đăng Thục: Tư tưởng Thiền Dân tộc của Vạn Hạnh
Lê Đạt Nhân: Vạn Hạnh và Lịch sử Việt Nam
Tư Tưởng (Sinh hoạt văn hóa): Tường thuật lễ hoàn thành công tác phiên dịch TRƯỜNG BỘ KINH
(hoàn tất)

___________

SỐ 1, 03-1973 [35] (03-1973, khổ 16-24, 160tr)
Chuyên đề về: HƯỚNG VỀ QUỐC HỌC
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2 [36] 1973, khổ 16-24)
Chuyên đề về: HÙNG VƯƠNG VÀ Ý THỨC VỀ NGUỒN

Tạp chí Tư Tưởng: Về nguồn
Nguyễn Đăng Thục: Bốn ngàn năm văn hiến
Lê Văn Siêu: Quốc tổ Hùng Vương và nền quốc học
Lê Kim Ngân: Tổ chức chính trị tại nước ta thời Hùng Vương
Lã Sĩ Bằng | Nguyễn Đăng Thục dịch: Khởi nguyên của dân tộc Việt Nam
Nguyễn Viết Hồng: Tinh hoa tư tưởng Cổ Việt
Trần Anh Tuấn: Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự
Tạp chí Tư Tưởng số 2-1973: Sinh hoạt văn hóa

(hoàn tất)

___________

SỐ 3, 05-1973 [37] (17-05-1973, khổ 16-24, 192tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4, 06-1973 [38] (10-07-1973, khổ 16-24, 140tr)
Chuyên đề về: GIÁO DỤC CHO NGÀY NAY VÀ NGÀY MAI
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5&6, 07&08-1973 [39&40] (07&08-1973, khổ 16-24, 138tr)
Chuyên đề về: ĐỨC PHẬT VÀ CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI
(đang cập nhật)

___________

Số 7, 09&10-1973 [41] (04-11-1973, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÃ HỘI & VĂN HÓA

(đang cập nhật)

___________

SỐ 8&9, 11&12-1973 [42&43] (11-01-1974, khổ 16-24, 218tr)
Chuyên đề về: PHAN BỘI CHÂU
(đang cập nhật)

___________

SỐ 10, 03-1974 [44] (19-03-1974, khổ 16-24,164tr )
Chuyên đề về: MỤC LỤC TƯ TƯỞNG BỘ I-VI, 1967-1973
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1, 05-1974 [45] (10-05-1974, khổ 16-24, 144tr)
Chuyên đề về: QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2, 06&07-1974 [46] (20-07-1974, khổ 16-24, 152tr)
Chuyên đề về: ĐẠI HỌC VẠN HẠNH MƯỜI NĂM

Thích Minh Châu: Diễn văn lễ Phật đản 2518 và kỷ niệm 10 năm ĐH Vạn Hạnh
Thích Trí Thủ: Đạo từ trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ĐH Vạn Hạnh
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1, 11-1974 [47] (11-11-1974, khổ 16-24, 192tr)
Chuyên đề về: TRƯỚC THỀM ĐẠI HỌC

Thích Minh Châu: Dịch Kinh và Đại học

___________

SỐ 2, 01-1975 [48] (22-01-1975, khổ 16-24, 192tr)
Chuyên đề về: ĐẠI HỌC TƯ TẠI VIỆT NAM

Tư Tưởng: Tuyên ngôn thành lập Hội Đồng Đại Học Tư Lập Việt Nam
Thích Nguyên Hồng: Cơ hội Đại học
Thích Minh Châu: Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam
Nguyễn Thanh Trang: Đại học tư lập và vấn đề phát triển
Tư Tưởng: Vai trò của Đại học Tư lập
Vũ Đức Bằng: Đại học tư lập đầu tiên tại Việt Nam hiện đại
Thích Minh Châu: Sứ mệnh của Viện Cao đẳng Phật học
Thích Huyền Vi: Phật giáo và Giáo dục
Lê Văn Hòa: Khuynh hướng khoa học trong các Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ngô Trọng Anh: Vấn đề hóa giải trong tư tưởng Đông Tây
– 
Nội Qui Hội Đồng Đại Học Tư Lập Việt Nam

(đang cập nhật)

___________

SỐ 3, 02-1975 [49] (24-03-1975, khổ 16-24, 180tr)
Chuyên đề về: 25 NĂM VĂN KHOA VIỆT NAM
(đang cập nhật)

___________

Xem thêm

duc phat 2

HT Thích Minh Châu: Những lời dạy của Đức Phật về hòa bình và giá trị con người

LỜI GIỚI THIỆU   Quyển sách nhỏ này nhằm giới thiệu “Những lời đức Phật …

duc phat 2

Thích Minh Châu: Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata)

Tập Sutta Nipatà là kinh thứ 5, trong 15 kinh thuộc Bộ Khuddaka Nipàta tức …

bui giang tranh tran the vinh 1

Tuệ Sỹ: Thi ca và Tư tưởng

Với cái tựa đó, tôi không cốt ý bàn riêng về một tập sách của …

Leave a Reply

Your email address will not be published.