tap chi Tu tuong

Viện Đại học Vạn Hạnh | Tạp chí Tư Tưởng

TẠP CHÍ TƯ TƯỞNG

Cơ Quan Luận Thuyết của Viện Đại Học Vạn Hạnh

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: Thượng Tọa Thích Minh Châu
______________________

 

SỐ 1 [1] (01-08-1967, khổ 13-19, 540tr)
Chuyên đề về: TRUNG QUÁN, THIỀN

Thích Minh Châu: Thái độ tâm linh của đạo Phật
Thích Mãn Giác: Long Thọ và lập trường Trung quán
T.R.V Murti/ Trí Hải dịch: Định giá hệ thống Trung Quán
Thích Tuệ Sỹ: Trung Quán và vấn đề thực thể
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2&3 [2] (1968, khổ 13-19, 404tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4&5 [3] (1968, khổ 13-19, 432tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1 [4] (01-06-1969, khổ 16-24, 100tr)
Chuyên đề về: HIỆN TƯỢNG HỌC HUSERL (Phạm Công Thiện phụ trách)

– Ý nghĩa của Tạp chí Tư Tưởng và vấn đề hiện tượng học
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2 [5] (01-07-1969, khổ 16-24, 104tr) Kỷ niệm Phật Đản 2513
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VÀ HÒA BÌNH (Ngô Trọng Anh phụ trách)

Thích Minh Châu: Khả tính của Phật giáo đối với vấn đề hòa bình
Mai Thọ Truyền: Tinh thần hòa bình trong Phật giáo
Thích Minh Châu: Sứ mệnh của con người trí thức trong hoàn cảnh Việt Nam và thế giới
K.L.Dalail & P.Garreau: Đồng thanh tương ứng với khả tính của Phật giáo trong vấn đề hòa bình
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3 [6] (01-08-1969, khổ 16-24, 208tr)
Chuyên đề về: XÃ HỘI HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC (Tôn Thất Thiện phụ trách)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4 [7] (01-09-1969, khổ 16-24, 176tr)
Chuyên đề về: GIÁO DỤC (Dương Thiệu Tống phụ trách)

Thích Minh Châu: Đường hướng giáo dục Phật giáo
Ngô Trọng Anh: Khả tính của Phật giáo đối với sự khủng hoảng giáo dục hiện đại
Tôn Thất Thiện: Tri bản: Phương pháp học hỏi theo Đại Học và Trung Dung
– Lê Tôn Nghiêm: Ý thức giáo dục đại học
Dương Thiệu Tống: Giáo dục phục vụ văn hóa dân tộc
Thạch Trung Giả: Xét lại nguồn gốc và bản thể giáo dục Việt Nam hiện đại
Tư Tưởng: Tin tức Vạn Hạnh
(hoàn tất)

___________

SỐ 5 [8] (01-10-1969, khổ 16-24, 236tr)
Chuyên đề về: MARTIN HEIDEGGER VÀ SỰ THẤT BẠI CỦA TƯ TƯỞNG TÂY PHƯƠNG HIỆN NAY (Lê Tôn Nghiêm phụ trách)

Tâm Tràng Ngô Trọng Anh: Vị trí của Vô thể Heidegger trong tư tưởng Đại thừa
Thích Tuệ Sỹ: Tư tưởng là gì?
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6 [9] (01-11-1969, khổ 16-24, 156tr)
Chuyên đề về: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ CẤU LUẬN (Thích Nguyên Tánh phụ trách)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1 [10] (01-05-1970, khổ 16-24, 124tr)
Chuyên đề về: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO QUÊ HƯƠNG

Thích Minh Châu: Đứng giữa sự sụp đổ hiện nay
Salvatore Quasimodo | Thích Nguyên Tánh dịch: Tiếng nói của con người trên mặt đất
T. Trí Tịnh, T. Minh Châu, T. Quảng Độ: Tiếng nói của Viện ĐH Vạn Hạnh đối với thảm kịch tan nát của quê hương hiện nay
Thích Nguyên Tánh: Chúng ta phải làm việc như thế nào?
Thích Quảng Độ: Có thể biến thiên đường thành địa ngục và địa ngục thành thiên đường
Nguyễn Đăng Thục: Tư tưởng Việt Nam với triết học hiện đại
Kim Định: Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Tôn Thất Thiện: Liêm sỉ: Vấn đề cơ bản của Việt Nam ngày nay
Ngô Trọng Anh: Trường sinh là gì?
Thích Tuệ Sỹ: Tánh không luận là gì?
(hoàn tất)

___________

SỐ 2 [11] (01-06-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: ĐÔNG PHƯƠNG ĐỐI MẶT VỚI TÂY PHƯƠNG

Phạm Công Thiện: Đông phương đối mặt với Tây phương và Tây phương đối mặt với Đông phương
Thích Minh Châu: Bất bạo động của phương Đông: sức mạnh của kẻ mạnh nhất
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3 [12] (03-07-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO ĐỐI MẶT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

– Lời tòa soạn: Phật giáo đối mặt với thế giới hiện đại
Thích Minh Châu | Chân Pháp dịch Việt: Một cơ sở giáo dục Phật Giáo Việt Nam đối mặt với thế giới hiện đại
Thạch Trung Giả: Tiếng nói của con người trên mặt đất
Lê Tôn Nghiêm: Tiềm năng của ý thức thần thoại
Tôn Thất Thiện: Tôn giáo Đông Tây – Khi hai người Quân tử và Thượng trí gặp nhau

(đang cập nhật)

___________

SỐ 4 [13] (01-08-1970, khổ 16-24, 132tr)
Chuyên đề về: THẾ NÀO LÀ PHÊ BÌNH
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5 [14] (01-09-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VÀ NIETZSCHE
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6 [15] (01-10-1970, khổ 16-24, 112tr)
Chuyên đề về: VẤN ĐỀ QUỐC HỌC VÀ VAI TRÒ ĐẠI HỌC; Ý NGHĨA VĂN KHOA VÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN
(đang cập nhật)

___________

SỐ 7 [16] (01-11-1970, khổ 16-24, 112tr)
Chuyên đề về: KINH DỊCH VÀ NHO GIÁO
(đang cập nhật)

___________

SỐ 8 [17] (01-12-1970, khổ 16-24, 160tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VÀ NGUYỄN DU
(đang cập nhật)

___________

SỐ ĐẶC BIỆT (01-01-1971, khổ 16-24, 72tr)
Chuyên đề về: LỄ TỔNG KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 1970-1971
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1 [18] (15-03-1971, khổ 16-24, 112tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2 [19] (15-04-1971, khổ 16-24, 120tr)

Thích Minh Châu: Sung sướng thay, được một bậc Thầy như Đức Phật
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3 [20] (30-05-1971, khổ 16-24, 136tr) Phật Đản PL.2515
Chuyên đề về: ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỀ CẢI TẠO XÃ HỘI

Thích Minh Châu: Đức Phật với vấn đề cải tiến xã hội
Jawaharlal Nehru/Thích Quảng Độ dịch: Giáo lý của Đức Phật
Thích Nữ Trí Hải: Phật giáo với phụ nữ
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4 [21] (30-06-1971, khổ 16-24, 112tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5 [22] (30-07-1971, khổ 16-24, 112tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6 [23] (30-08-1971, khổ 16-24, 120tr)
Thích Quảng Độ: Nhìn Đức Phật qua khía cạnh văn hóa
(đang cập nhật)

___________

SỐ 7 [24] (30-09-1971, khổ 16-24, 96tr)

Lê Mạnh Thát: Để tiến đến việc máy móc hóa công tác dịch thuật
(đang cập nhật)

___________

SỐ 8 [25] (30-10-1971, khổ 16-24, 96tr)

Thích Minh Châu: Mục tiêu và đường hướng của Viện Cao đẳng Phật học
Thích Tuệ Sỹ: Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán
(đang cập nhật)

___________

SỐ 9 [26] (30-11-1971, khổ 16-24, 96tr)

Thích Quảng Độ: Vạn Hạnh với một nền giáo dục tổng hợp
Lê Mạnh Thát: Để tiến đến việc máy móc hóa công tác dịch thuật (2)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 10 [27] (30-12-1971, khổ 16-24, 112tr)

Thích Huyền Vi: Triết học cho giáo dục gia trong thế giới cuồng loạn
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1, 03-1972 [28] (25-03-1972, khổ 16-24, 116tr)

Tư Tưởng: Thời tượng
Thích Minh Châu: Trách nhiệm của nhà giáo dục
Thích Minh Châu: Pháp là tối thượng
Thích Tuệ Sỹ: Dẫn vào thế giới Văn học Phật Giáo
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2, 04-1972 [29] (25-04-1972, khổ 16-24, 112tr)

Thích Tuệ Sỹ: Quan niệm về sự kết cấu trong một tác phẩm Đại thừa
(đang cập nhật)

___________

SỐ 3, 05-1972 [30] (05-1972, khổ 16-24, 112tr) Phật Đản 2516
Chuyên đề về: ĐẠO PHẬT VỚI VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4, 06-1972 [31] (25-06-1972, khổ 16-24, 96tr)
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5, 07-1972 [32] (07-1972, khổ 16-24, 104tr)

– Thích Tuệ Sỹ: Giá trị đối chiếu trong những tương quan văn hóa
(đang cập nhật)

___________

SỐ 6&7, 08&09-1972 [33&34] (09&10-1972, khổ 16-24, 154tr)
Chuyên đề về: NGÀI VẠN HẠNH VÀ Ý THỨC TỰ CHỦ CỦA DÂN TỘC

Tư Tưởng (Lời dẫn): Ngài Vạn Hạnh và Ý thức tự chủ của dân tộc
Lê Văn Siêu: Xã hội Việt Nam dưới quyền cai trị của nhà Tùy và Đường
Thích Tuệ Sỹ: Những cuộc vận động của Phật Giáo Việt Nam cuối thời nhà Đường (1)
Thích Mãn Giác: Lý Công Uẩn và Phật Giáo Việt Nam dưới triều Lý
Nguyễn Đăng Thục: Tư tưởng Thiền Dân tộc của Vạn Hạnh
Lê Đạt Nhân: Vạn Hạnh và Lịch sử Việt Nam
Tư Tưởng (Sinh hoạt văn hóa): Tường thuật lễ hoàn thành công tác phiên dịch TRƯỜNG BỘ KINH
(hoàn tất)

___________

SỐ 1, 03-1973 [35] (03-1973, khổ 16-24, 160tr)
Chuyên đề về: HƯỚNG VỀ QUỐC HỌC
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2 [36] 1973, khổ 16-24)
Chuyên đề về: HÙNG VƯƠNG VÀ Ý THỨC VỀ NGUỒN

Tạp chí Tư Tưởng: Về nguồn
Nguyễn Đăng Thục: Bốn ngàn năm văn hiến
Lê Văn Siêu: Quốc tổ Hùng Vương và nền quốc học
Lê Kim Ngân: Tổ chức chính trị tại nước ta thời Hùng Vương
Lã Sĩ Bằng | Nguyễn Đăng Thục dịch: Khởi nguyên của dân tộc Việt Nam
Nguyễn Viết Hồng: Tinh hoa tư tưởng Cổ Việt
Trần Anh Tuấn: Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự
Tạp chí Tư Tưởng số 2-1973: Sinh hoạt văn hóa

(hoàn tất)

___________

SỐ 3, 05-1973 [37] (17-05-1973, khổ 16-24, 192tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(đang cập nhật)

___________

SỐ 4, 06-1973 [38] (10-07-1973, khổ 16-24, 140tr)
Chuyên đề về: GIÁO DỤC CHO NGÀY NAY VÀ NGÀY MAI
(đang cập nhật)

___________

SỐ 5&6, 07&08-1973 [39&40] (07&08-1973, khổ 16-24, 138tr)
Chuyên đề về: ĐỨC PHẬT VÀ CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI
(đang cập nhật)

___________

Số 7, 09&10-1973 [41] (04-11-1973, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÃ HỘI & VĂN HÓA

(đang cập nhật)

___________

SỐ 8&9, 11&12-1973 [42&43] (11-01-1974, khổ 16-24, 218tr)
Chuyên đề về: PHAN BỘI CHÂU
(đang cập nhật)

___________

SỐ 10, 03-1974 [44] (19-03-1974, khổ 16-24,164tr )
Chuyên đề về: MỤC LỤC TƯ TƯỞNG BỘ I-VI, 1967-1973
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1, 05-1974 [45] (10-05-1974, khổ 16-24, 144tr)
Chuyên đề về: QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2, 06&07-1974 [46] (20-07-1974, khổ 16-24, 152tr)
Chuyên đề về: ĐẠI HỌC VẠN HẠNH MƯỜI NĂM

Thích Minh Châu: Diễn văn lễ Phật đản 2518 và kỷ niệm 10 năm ĐH Vạn Hạnh
Thích Trí Thủ: Đạo từ trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ĐH Vạn Hạnh
(đang cập nhật)

___________

SỐ 1, 11-1974 [47] (11-11-1974, khổ 16-24, 192tr)
Chuyên đề về: TRƯỚC THỀM ĐẠI HỌC
(đang cập nhật)

___________

SỐ 2, 01-1975 [48] (22-01-1975, khổ 16-24, 192tr)
Chuyên đề về: ĐẠI HỌC TƯ TẠI VIỆT NAM

Tư Tưởng: Tuyên ngôn thành lập Hội Đồng Đại Học Tư Lập Việt Nam
Thích Nguyên Hồng: Cơ hội Đại học
Thích Minh Châu: Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam
Nguyễn Thanh Trang: Đại học tư lập và vấn đề phát triển
Tư Tưởng: Vai trò của Đại học Tư lập
Vũ Đức Bằng: Đại học tư lập đầu tiên tại Việt Nam hiện đại
Thích Minh Châu: Sứ mệnh của Viện Cao đẳng Phật học
Thích Huyền Vi: Phật giáo và Giáo dục
Lê Văn Hòa: Khuynh hướng khoa học trong các Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ngô Trọng Anh: Vấn đề hóa giải trong tư tưởng Đông Tây
– 
Nội Qui Hội Đồng Đại Học Tư Lập Việt Nam

(đang cập nhật)

___________

SỐ 3, 02-1975 [49] (24-03-1975, khổ 16-24, 180tr)
Chuyên đề về: 25 NĂM VĂN KHOA VIỆT NAM
(đang cập nhật)

___________

Xem thêm

tuong quan am

Lê Mạnh Thát: Ghi chú sơ bộ về tình trạng điển tịch Phật Giáo Việt Nam đầu thế kỷ XIX

Theo Việt nam Phật giáo sử lược của Thầy Mật Thể, thì vào khoảng năm …

tuong quan am hai trieu

Thích Minh Châu: Đạo Phật với văn học và nghệ thuật

  Trong truyền thống của Viện Đại học Vạn Hạnh, chúng tôi cử hành lễ …

tuong phat

Junjiro Takakusu | Tuệ Sỹ dịch: Bối cảnh Ấn Độ

TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY JUNJIRO TAKAKUSU 高楠順次郎 Người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.